Regeling piekarbeid

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een speciale regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

In de regeling piekarbeid mag je een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat je de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Per werknemer mag de regeling piekarbeid eenmaal per kalenderjaar worden toegepast. Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland arbeidsmarkt).

Meer informatie
Je kunt hier de handleiding piekarbeid downloaden, die is uitgegeven door BPL. In deze handleiding vind je alle spelregels van de regeling. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft tevens een overzicht ontwikkeld met veel gestelde vragen en antwoorden over de regeling. Ook kun je een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden voor piekarbeiders.