Regeling piekarbeid

Regeling piekarbeid
25 maart 2019 Mirthe Post

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een speciale regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid.

In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast. Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland arbeidsmarkt).

Meer informatie
U kunt hier de handleiding piekarbeid downloaden, die is uitgegeven door BPL. In deze handleiding vindt u alle spelregels van de regeling. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft tevens een overzicht ontwikkeld met veel gestelde vragen en antwoorden over de regeling. Ook kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden voor piekarbeiders.

0 Reacties

Laat een reactie achter