Piekarbeiders/seizoenarbeiders

Voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten bestaat een speciale regeling voor kortdurende arbeid: de regeling piekarbeid. In de regeling piekarbeid mag je een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen voor het verrichten van werkzaamheden.…