Ontwikkelingen rondom inzet zzp’ers

De afgelopen periode is er veel te lezen en horen geweest over zzp’ers: zelfstandigen zonder personeel. Belangrijke aanleiding hiervoor is het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het arbeidsmarktpakket dat de overheid in april presenteerde. Wat betekenen de ontwikkelingen voor jou als agrarisch werkgever? Hieronder leggen wij het uit:

Gebruik modelovereenkomst LTO blijft mogelijk

Eerder dit jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dit heeft onder andere tot gevolg dat modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom trekt de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in.

LTO Nederland heeft van de Belastingdienst goedkeuring ontvangen voor de modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag. In deze modelovereenkomst zijn geen afspraken vastgelegd rondom vrije vervanging. Dit betekent dat deze modelovereenkomst ook na 1 januari 2024 toegepast kan blijven worden. Het is belangrijk om de afspraken uit de modelovereenkomst in de praktijk na te leven. Het gebruik van de modelovereenkomst vermindert het risico op discussies met de Belastingdienst of ingezette zzp’ers achteraf toch niet als werknemers worden gezien.

Handhaving door Belastingdienst

Momenteel handhaaft de Belastingdienst alleen als er sprake is van kwaadwillendheid of wanneer er na een controle van de Belastingdienst aanwijzingen niet worden opgevolgd. Maar het kabinet is voornemens de handhaving op schijnzelfstandigheid te versterken en verbeteren. Ze heeft aangegeven hier verder mee aan de slag te gaan en uiterlijk op 1 januari 2025 het zogenaamde handhavingsmoratorium volledig op te heffen.

Wat is het Wetsvoorstel verduidelijking arbeidsrelatie

Dit voorstel bevat maatregelen die schijnzelfstandigheid moeten tegengaan en meer duidelijkheid moeten bieden aan echte zelfstandigen en hun opdrachtgevers.

De hoofdpunten:

1.De uitwerking van een toetsingskader (op basis van jurisprudentie) waarmee voor de start van de werkzaamheden kan worden vastgesteld of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst.

Simpel uitgelegd houdt het toetsingskader in:

 • Hoe word je aangestuurd en gecontroleerd? Heb je daar alle vrijheid in of sta je onder leiding van een ander?
 • Doe je werk dat structureel gedaan wordt in een organisatie? Een vaste plek in de organisatie heeft? En doe je hetzelfde werk als en met werknemers?
 • Of werk je juist zelfstandig, voor je eigen rekening en risico?

2. De invoering van een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst bij een uurtarief lager dan € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Het rechtsvermoeden kan worden ingeroepen door de werkende door bij de eigen werkgever een arbeidsovereenkomst op te eisen. Indien nodig kan daarna de stap naar een rechter worden gemaakt. Dit uurtarief houdt géén hard minimumtarief voor het werk als zelfstandige in.

   • De verwachte invoeringsdatum: De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2025. Of dit haalbaar is zal afhangen van het vervolg van het traject. Het wetsvoorstel moet nog voor advies naar de Raad van State en daarna volgt behandeling in de (nieuwe) Tweede en Eerste Kamer
   • Wat doet LTO: LTO Nederland is als één van de drie werkgeversorganisaties betrokken geweest bij de uitwerking van het huidige wetsvoorstel. Zij vindt het positief dat SZW met het toetsingskader duidelijkheid wil geven, maar desondanks is het alsnog een complex toetsingskader geworden. Ook zijn vragen gesteld over onderdeel 2 van het toetsingskader – de organisatorische inbedding. Dit onderdeel zal voor de praktijk verstrekkende gevolgen hebben voor de mate waarin ZZP’ers aan de slag kunnen. Het wetsvoorstel staat tot 10 november 2023 op voor internetconsultatie

   Gerelateerde berichten

   vollegrondsgroenteteelt en werknemers
   Internetconsultatie van start wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

   Kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers krijgen na het eerste ziektejaar duidelijkheid over de vervanging van een werknemer.

   Zzp’ers op je bedrijf? Dit moet je weten!

   Zet jij zzp’ers in op jouw bedrijf? Heb je er wel eens bij stil gestaan of dat de beste constructie is? Welke regels gelden er nu voor zzp’ers? Past zzp eigenlijk wel bij goed werkgeverschap? Deze vragen worden besproken tijdens een online webinar op woensdag 17 mei, om 10 uur.