Oekraïense werknemers zonder bewijs van verblijf

Oekraïense werknemers zonder bewijs van verblijf
2 november 2022 Marten van Lenthe

Zoals we in een eerder nieuwsbericht hebben aangegeven, moeten Oekraïense werknemers die voor de oorlog zijn gevlucht per 1 november een bewijs van verblijf hebben. Met zo’n bewijs kan een Oekraïense werknemer aantonen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te vallen en kan daarmee zonder tewerkstellingsvergunning werken. De afgelopen dagen bleek echter dat veel werknemers nog geen bewijs van verblijf hebben en dat de mogelijkheden voor een snelle afspraak bij de IND beperkt zijn. Het leek er even op dat deze groep werknemers niet meer in Nederland mocht werken.

LTO Nederland heeft samen met VNO-NCW MKB Nederland en de ABU aandacht gevraagd voor de praktische gevolgen voor zowel de werknemers als werkgevers. De Rijksoverheid heeft daarop laten weten dat werkgevers in beginsel de Wet arbeid vreemdelingen niet overtreden als hun werknemers nog niet over een bewijs van verblijf beschikken. Wel dienen zij dit zo snel als mogelijk in orde te maken. De komende tijd blijft de mogelijkheid bestaan om een dergelijk bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Een afspraak  kan worden gemaakt via de IND-website.

Voor zover een werkgever werkt met Oekraïense werknemers zonder bewijs en die niet onder de Richtlijn vallen, blijft het wettelijk kader van de Wet arbeid vreemdelingen van toepassing en is dus een tewerkstellingsvergunning nodig.

0 Reacties

Laat een reactie achter