Vanaf 1 november 2022 bewijs van verblijf verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst

Sinds 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (TWV) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold een overgangsperiode. In deze periode kregen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen werken in Nederland.

Telefoneren

Deze overgangsregeling loopt af op 31 oktober. Dit betekent dat per 1 november 2022 geldt dat een vluchteling enkel als hij in het bezit is van een sticker of O-document die is afgegeven door de IND kan aantonen dat hij valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Pas met deze documenten kan worden aangetoond dat de vluchteling mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Wat is het bewijs van verblijf?

Er zijn twee vormen:

  • Het O-document: dit is een pasje die door de IND is afgegeven. Dit pasje wordt afgegeven aan Oekraïners die geen paspoort of identiteitsbewijs hebben, maar wel onder de RTB vallen.
  • De IND-sticker: deze wordt door de IND op de identiteitskaart of het binnenlands paspoort van de Oekraïner geplakt.

Het maakt voor de rechten van de Oekraïner niet uit of hij een sticker of pasje krijgt. Zowel het O-document als de sticker dient als bewijs dat de betreffende Oekraïner in Nederland recht op verblijf heeft op grond van de RTB.

Afspraak ophalen bewijs van verblijf

Op de website van de IND staat informatie hoe een persoon een bewijs van verblijf verkrijgt. Dit hangt onder andere af van de datum dat de persoon zich bij de gemeente heeft laten inschrijven.

Lees hier meer informatie over het maken van een afspraak. Op de website van de IND kun je ook folders downloaden met informatie over het verblijf in Nederland en de benodigde documenten. Deze folders zijn in meerdere talen verkrijgbaar.

Verlenging RTB

De Europese Commissie heeft deze week bekend gemaakt dat de RTB met een jaar in ongewijzigde vorm wordt verlengd. Dat betekent dat de richtlijn nu loopt tot en met 4 maart 2024. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne nog tot en met 4 maart 2024 recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. Meer informatie over het verlengen van de richtlijn lees je hier.

Gerelateerde berichten

Vlag Oekraïne
Bewijs van verblijf Oekraïners na 4 maart 2023

Oekraïense werknemers die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) hebben een bewijs van verblijf nodig om in Nederland te mogen werken. Dit bewijs bestaat uit een sticker in het paspoort, een document of een pasje.

Vlag Oekraïne
Oekraïne

Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt.