Bewijs van verblijf Oekraïners vanaf 1 november verplicht

Vlag Oekraïne

Oekraïense werknemers in Nederland die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen moeten vanaf 1 november een bewijs van verblijf hebben. Dit bewijs bestaat uit een sticker of een o-document. Met dit bewijs toont de werknemer aan dat hij in Nederland mag verblijven en werken.

Het aanvragen van een sticker of o-document gebeurt via de IND. De IND heeft een themapagina en telefoonnummer om werkgevers en werknemers van informatie te voorzien. Zie hiervoor deze pagina. Op dit moment blijkt het erg druk te zijn bij de IND. De IND heeft aangegeven er alles aan te doen om iedereen die een week ingeschreven staat 31 oktober uiterlijk te voorzien van een sticker of o-document. Daarnaast is er extra capaciteit toegezegd om dit mogelijk te maken. Zie ook het eerdere nieuwsbericht en de themapagina.

Gerelateerde berichten

Vlag Oekraïne

Oekraïne

Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt.