Wat is een interne audit?

Wat is een interne audit?
20 juni 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 21 januari 2021, 16:59

In de huisvestingsnorm staat dat er minimaal één keer per jaar door de werkgever een interne audit dient te worden uitgevoerd om de eisen van Agrarisch Keurmerk Flexwonen te toetsen. Indien dit niet voor de audit is gebeurd, mag de certificerende instelling de audit afbreken.  Hierbij is het belangrijk dat:

  1. De datum van de interne audit wordt vastgelegd;
  2. De bevindingen duidelijk in beeld worden gebracht;
  3. Er acties worden uitgezet om eventuele onvolkomenheden te herstellen.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat bovenstaande punten aantoonbaar worden vastgelegd.