Waarom moeten ook de jeugdlonen worden verhoogd terwijl de wettelijk minimum jeugdlonen lager zijn?

Waarom moeten ook de jeugdlonen worden verhoogd terwijl de wettelijk minimum jeugdlonen lager zijn?
29 november 2022 Renske

In de cao’s zijn rekenregels vastgelegd. Alle drie de cao’s kennen de rekenregel dat de jeugdlonen gebaseerd worden op de eerste vakvolwassen trede van de schaal. Door daar de jeugdloonpercentages overheen te leggen bereken je de jeugdlonen. Omdat nu voor een aantal schalen de eerste trede moet worden verhoogd om niet onder het WML uit te komen worden ook de bijbehorende jeugdlonen verhoogd.