Kan het Agrarisch Keurmerk Flexwonen behaald worden door alle agrarische werkgevers?

Kan het Agrarisch Keurmerk Flexwonen behaald worden door alle agrarische werkgevers?
20 juni 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 25 januari 2021, 11:53

De huisvestingsnorm maakt onderdeel uit van de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Werkgevers in deze sectoren kunnen zich dus aanmelden voor een audit. Momenteel is de norm niet opgenomen in de cao Productiegerichte Dierhouderij. Heeft er een audit plaatsgevonden en is de huisvesting akkoord bevonden dan is het zo dat de werkgever is gecertificeerd en niet de huisvesting. Dit is van belang om te weten in het geval huisvesting verhuurd wordt aan werknemers van een andere werkgever of een uitzendbureau. Meer informatie vindt u op de pagina van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen.