Nog maar zes weken loondoorbetaling bij zieke AOW-gerechtigde werknemer

Met ingang van 1 juli 2023 hoef je als werkgever nog maar zes weken loon door te betalen als je AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt. Is deze eerder ziek geworden dan 1 juli 2023 dan blijft je dertien weken loon doorbetalen.

De re-integratieverplichting is ook per 1 juli 2023 gewijzigd van dertien naar zes weken en je mag een zieke werknemer ontslaan die de AOW-leeftijd heeft bereikt, en waarbij herstel binnen een periode van zes weken niet wordt verwacht.

Kijk voor meer informatie over het werken met AOW’ers op onze themapagina.

Bron: UWV

Gerelateerde berichten

Appels oogsten
AOW-leeftijd 2024 omhoog, 2029 blijft gelijk

Elk jaar maakt het kabinet bekend vanaf welke leeftijd iemand over 5 jaar AOW krijgt. Of deze leeftijd wel of niet stijgt volgt uit de levensverwachting die het CBS vaststelt.

Peren oogsten
Werken met AOW’ers

Heb jij AOW’ers aan het werk op jouw bedrijf? Stoppen met werken als je de AOW-leeftijd hebt bereikt is steeds minder de standaard.