AOW-leeftijd 2024 omhoog, 2029 blijft gelijk

Appels oogsten

Elk jaar maakt het kabinet bekend vanaf welke leeftijd iemand over 5 jaar AOW krijgt. Of deze leeftijd wel of niet stijgt volgt uit de levensverwachting die het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) vaststelt. Tot en met 2028 was de leeftijd waarop iemand AOW krijgt al bekend. Omdat de levensverwachting voor 2029 volgens het CBS daalt, wordt de leeftijd waarop iemand in dat jaar AOW zal ontvangen niet verhoogd en blijft daarom, net als in 2028, 67 jaar en drie maanden. Dit staat vast, een eenmaal vastgestelde AOW-leeftijd verandert niet meer. 

Voor 2024 gaat de AOW leeftijd wel omhoog. De leeftijd is in 2023 nog 66 jaar en 10 maanden, in 2024 is deze 67 jaar. Voor de jaren daarna blijft deze gelijk, pas in 2028 gaat deze weer iets verder omhoog, naar 67 jaar en drie maanden. Zie ook onderstaande tabel:

Jaar:         Leeftijd:
2023         66 jaar en 10 maand
2024         67 jaar
2025         67 jaar
2026         67 jaar
2027         67 jaar
2028         67 jaar en 3 maand
2029         67 jaar en 3 maand

Houd er als werkgever dus rekening mee dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen in 2024 iets langer in dienst blijven dan in 2023. Ook kan het zijn dat medewerkers wellicht ook na de pensioengerechtigde leeftijd willen doorwerken. Dit is mogelijk, lees hierover meer op onze themapagina Werken met AOW’ers. Op deze pagina vind je alle informatie over het werken met AOW’ers.

Bronnen: Rijksoverheid: Aow-leeftijd ongewijzigd in 2029Rijksoverheid: Aow-leeftijd stijgt minder snel

 

Gerelateerde berichten

Bericht van BPL: Verhoging pensioen, premie blijft gelijk, pensioenopbouw omhoog

Jaarlijks maken sociale partners en het bestuur van BPL Pensioen nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Waaronder de premie en het opbouwpercentage.

Nog maar zes weken loondoorbetaling bij zieke AOW-gerechtigde werknemer

Met ingang van 1 juli 2023 hoef je als werkgever nog maar zes weken loon door te betalen als je AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt.

Peren oogsten
Werken met AOW’ers

Heb jij AOW’ers aan het werk op jouw bedrijf? Stoppen met werken als je de AOW-leeftijd hebt bereikt is steeds minder de standaard.