Wetsvoorstel goed verhuurderschap: uitzonderingspositie agrarische sector nodig

Nieuwe versie: Aan de slag met goed verhuurderschap
Seizoenswoningen

LTO Nederland pleit in een reactie op de internetconsultatie Goed verhuurderschap voor een uitzonderingspositie voor agrarische werkgevers die werknemers huisvesten. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid een vergunningenstelsel in te voeren voor verhuurders. Ook agrarische huisvesters kunnen daarmee te maken krijgen. De meest in het oog springende voorwaarde is dat internationale werknemers die geen huishouden vormen met anderen, over een eigen kamer moeten beschikken. Dat is een voorwaarde waar veel werkgevers niet aan kunnen voldoen. Een deel van de werkgevers heeft recent geïnvesteerd in toekomstbestendige huisvesting die op dat moment voldeed aan wet- en regelgeving. Ook voldoet de huisvesting veelal aan de normen van het Agrarische Keurmerk Flexwonen. En die gaat in de meeste gevallen uit van twee personen per kamer. De sprong die verhuurders moeten maken om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden is te groot en op korte termijn onhaalbaar.

Geef kwaliteit de ruimte
Met het wetsvoorstel wil het kabinet de misstanden op de woningmarkt aanpakken. LTO Nederland ondersteunt dat van harte: intimidatie en discriminatie moeten worden uitgebannen. Maar met deze aanpak worden alle verhuurders over één kam geschoren. En dat gaat ook ten koste van de beschikbaarheid van woonruimte. In plaats van in te zetten op een vergunningen, zou veel beter gekeken kunnen worden naar het verhogen van de kwaliteit van huisvesting. Op dit moment is slechts een kwart van de huisvesting voor internationale werknemers gecertificeerd. De ambitie zou moeten zijn om alle huisvesting gecertificeerd te krijgen. Huisvesting die aan de normen van het Agrarische Keurmerk Flexwonen voldoet, wordt jaarlijks gecontroleerd waardoor voor misstanden amper ruimte bestaat. De agrarische sector kan hier via een publiek-private samenwerking tussen ondernemers en gemeenten een belangrijke rol bij spelen.

De reactie op het wetsvoorstel vindt u hier. Deze is ingediend mede namens LTO Noord, LLTB en ZLTO, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB en POV

 

Bron: LTO Nederland