Werkgevers dierhouderij doen eindbod: lonen met 5,5% omhoog

Werknemer in kippenstal

De werkgevers in de productiegerichte dierhouderij hebben een eindbod uitgebracht om te komen tot een verlenging van de cao voor twee jaar. Het eindbod is tot stand gekomen nadat werkgevers en vakbonden de afgelopen maanden een aantal keren onderhandeld hebben. In het eindbod stellen de werkgevers een loonsverhoging voor van in totaal 5,5%: in dit jaar 2,75%, en nog eens eenzelfde verhoging in 2023. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen in de tekst voorgesteld om artikelen te verduidelijken. Ook wordt onder andere de opzegtermijn voor werknemers ouder dan 50 jaar die nieuw in dienst treden drie maanden. Om vaste contracten te stimuleren, zal een onderzoek naar het beperken van uitzendwerk worden uitgezet.

Ruimte ondanks zware tijd
De dierhouderij bevindt zich in een lastige tijd.  Zo is er onder ondernemers veel onzekerheid rondom prijsvorming en hoge kosten voor voer en energie. “Ondanks dat is het ons gelukt een pakket op tafel te leggen dat ook oog heeft voor de toenemende kosten van levensonderhoud van onze werknemers. En mocht de inflatie in 2022 boven de 3,75% uitkomen, dan gaan we voor 2023 weer om tafel”, zegt Eric Douma, portefeuillehouder ondernemerschap en onderwijs bij LTO Nederland.

Brede afstemming met werkgevers
Het eindbod is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de regiegroep van de werkgevers. Anton Butijn, onderhandelaar namens de werkgevers: “Je moet de regiegroep zien als onze opdrachtgever. Ondernemers uit de verschillende deelsectoren geven daarin hun specifieke wensen en eisen mee. Dat is input voor de onderhandelingen”. Na elke onderhandelingsronde is teruggekoppeld aan de regiegroep om de vervolgstappen te bespreken. Eric Douma, die eveneens voorzitter is van de regiegroep, vervolgt: “Die gezamenlijkheid zorgt ervoor dat je komt tot een resultaat waar iedereen achterstaat. Dat is belangrijk want er komt veel op de sector af. Een cao voor twee jaar zal voor een deel rust en zekerheid kunnen brengen”.

Hoe nu verder?
FNV en CNV zullen dit eindbod aan hun achterban voorleggen. Wanneer deze instemt, wordt een akkoord bereikt en is er ook een nieuwe cao voor de productiegerichte dierhouderij. Meer informatie over deze cao is hier te vinden. De integrale tekst van het eindbod is hier te vinden.

Bron: LTO Nederland