Webinar over A1-verloning terugkijken

Werkzaamheden op het land

A1-verloning: oplossing of risico? Deze vraag stond centraal in het webinar dat op initiatief van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland werd georganiseerd door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Op 21 februari schoven meerdere specialisten aan om helderheid te verschaffen over dit thema.

De juiste argumenten

Namens Glastuinbouw Nederland licht Peter Loef toe waarom dit webinar werd georganiseerd. “Onlangs is door de LTO-familie onderzoek gedaan onder werkgevers waarbij meer dan 80% van de aangeeft zich zorgen te maken om de arbeidsvoorziening, met name de instroom van internationale werknemers. Ook is er weinig instroom in onze sector vanuit de bijstand en de WW, ondanks projecten om dat te realiseren. Daarnaast zijn we als organisaties volop aan de slag om malafide praktijken in onze sectoren tegen te gaan, bijvoorbeeld door middel van het masterplan internationale werknemers van Glastuinbouw Nederland en het tienpuntenplan van LTO Nederland. We willen werkgevers de goede informatie en de juiste argumenten geven om weloverwegen een keuze te kunnen maken.” aldus Peter Loef.

Feitelijkheden en de praktijk

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ging in op de feitelijkheden rondom de A1-verloning. Hoe ziet een A1-verklaring eruit, door wie en aan wie wordt deze afgegeven en wat zijn de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om de verklaring aan te kunnen vragen. Vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie werd een toelichting gegeven op wat er in de praktijk geconstateerd wordt als het gaat om A1-verloning, welke risico’s je hierbij als inlenende partij kunt lopen en hoe je deze zoveel mogelijk kunt beperken.

Het webinar is hieronder terug te kijken. Heb je vragen naar aanleiding van het webinar? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Gerelateerde berichten

Aardbeien oogsten

Risico’s en voorwaarden van A1-verloning

De Werkgeverslijn krijgt de laatste tijd meer vragen over het gebruik en de mogelijke voordelen van A1-verloning. Eerder besteedden wij al aandacht aan dit onderwerp in een speciaal webinar.