Risico’s en voorwaarden van A1-verloning

Aardbeien oogsten

Aan het gebruik van A1-verloning zijn strenge voorwaarden verbonden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop en deelt stevige boetes uit bij verkeerde toepassing. Hoewel A1 ook kansen biedt, zitten er zoveel haken en ogen aan, dat het gebruik ervan afgeraden wordt door sector- en brancheorganisaties als LTO, NFO en Glastuinbouw Nederland. Wil je er als werkgever toch mee aan de slag, ga dan niet alleen af op de kennis van de aanbiedende partijen. Deze hebben immers ook een eigen belang. Win in plaats daarvan advies in bij een professionele en onafhankelijke partij.

A1-verloning

Bij een A1-verloning werkt een internationale werknemer in Nederland, maar blijft daarbij in dienst van een werkgever in zijn thuisland. Met een A1-verklaring kan worden aangetoond dat de verplichte afdrachten in het buitenland worden gedaan. Voor Nederlandse opdrachtgevers is het financieel interessant om de werkgeverslasten via een A1-verklaring in een ander EU-land te kunnen afdragen omdat deze daar vaak lager zijn. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hoge WW-premie, pensioenpremie en transitievergoeding in ons land. Daarnaast wordt deze route ook weleens gebruikt om werknemers van buiten de EU in te kunnen zetten in Nederland.

Waar moet je op letten?

Wil je als werkgever aan de slag met A1-verloning? Laat je dan in ieder geval door een professionele en onafhankelijke partij goed informeren. Er zijn een heel aantal belangrijke voorwaarden waar je op kunt letten bij A1-verloning. Zo is een A1-verklaring gepersonaliseerd. Kijk dus goed of de persoon die bij jou komt werken ook daadwerkelijk de eigenaar is van de verklaring. Uiteraard check je ook de identiteit van de medewerker. Wanneer het om een medewerker gaat van buiten de EU, check dan of deze medewerker een verblijfsstatus heeft in het land waar de A1-verklaring is afgegeven, waarbij ook arbeid toegestaan is. Medewerkers met een A1-verklaring moeten verplicht worden gemeld door de buitenlandse werkgever (opdrachtnemer/dienstverrichter) bij Posted Workers. Jij bent als werkgever/opdrachtgever (dienstontvanger) verplicht dit te hebben gecontroleerd. Voor iemand die in Nederland werkzaam is, dient de cao en de daarbij behorende loontabellen te worden gevolgd. Belangrijk dus dat je weet dat dat goed gebeurt. Je zou dit kunnen checken op een loonstrook. Ook inzage in een (geanonimiseerde) arbeidsovereenkomst geeft jou als werkgever inzicht in of deze klopt met onze Nederlandse maatstaven.

Daarnaast moet de buitenlandse werkgever, de dienstverrichter, minimaal 25% van zijn werkzaamheden uitvoeren in het land waar de A1-verklaring is afgegeven. Medewerkers afkomstig van binnen de EU dienen minimaal 1 maand gewerkt te hebben en verzekerd te zijn geweest in dit land. Wanneer er sprake is van een ondeugdelijke A1-verklaring dan kan de consequentie zijn dat de medewerker in Nederland verzekerd had moeten zijn met alle (financiële) gevolgen van dien. Je zou als werkgever/opdrachtnemer kunnen afspreken dat je maandelijks een overzicht krijgt van de premiebetalingen, zodat je zeker bent dat dit gebeurt. Ook is het advies een deel op een G-rekening te betalen.

Risico’s en voorwaarden

Zoals vermeld kan A1-verloning interessant zijn in verband met de financiële voordelen en de mogelijkheid om medewerkers van buiten de EU te kunnen aantrekken. Met bovenstaande informatie wijzen we je ook graag op de risico’s en de strenge voorwaarden die gelden.

Eerder besteedden wij ook al aandacht aan dit onderwerp in een speciaal webinar. Ook in de checklist veilig en sociaal inzetten van derden vind je meer informatie.

Gerelateerde berichten

Werkzaamheden op het land

Webinar over A1-verloning terugkijken

A1-verloning: oplossing of risico? Deze vraag stond centraal in het webinar dat op initiatief van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland werd georganiseerd door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Op 21 februari schoven meerdere specialisten aan om helderheid te verschaffen over…