Vertrouwenspersoon via Stigas

Medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht je medewerkers hiertegen te beschermen en dien je als werkgever een actief beleid hierop te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hierbij een onderdeel zijn. Ben je met jouw bedrijf werkzaam in de sector glastuinbouw, open teelten, groen grond en infra of hoveniers? Dan kunnen jij en je medewerkers terecht bij de vertrouwenspersoon van Stigas. Dit hebben de sociale partners in deze sectoren geregeld. 

Waar is de vertrouwenspersoon voor?

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig jouw medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Stigas Vertrouwenspersoon

Je kunt de vertrouwenspersoon van Stigas inschakelen als externe vertrouwenspersoon. De Stigas vertrouwenspersoon kan het volgende voor jou en jouw medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een andere instantie, bijvoorbeeld een mediator;
  • het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats;
  • een jaarrapport opstellen, met geanonimiseerde ervaringen van het afgelopen jaar. Daarnaast kunnen in het rapport ook adviezen gegeven worden om ongewenst gedrag te voorkomen.

Informeer jouw medewerkers

Het is goed om jouw medewerkers te informeren over de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Stigas. Dit kun je doen door de flyer van Stigas onder de aandacht te brengen bij jouw personeel door deze bijvoorbeeld te mailen en op te hangen op een centrale plek in het bedrijf. Deze flyer wordt aangeboden in het Nederlands, Roemeens, Pools, Engels en Bulgaars en is te vinden op de site met alle informatie over de vertrouwenspersoon van Stigas.

Gerelateerde berichten

Gezond en vitaal werken in 2024: waar ga jij mee aan de slag?

Aan het begin van het jaar maken we plannen voor het komend jaar. Gezondheid en vitaliteit spelen daarin vaak een rol. Waar ga je de focus op leggen in het nieuwe jaar?