Verlaging bijdragepercentage SPAWW: van 0,15% in 2023 naar 0,08% in 2024

Gerelateerde berichten

boer plukt tulpen

Toepassing PAWW regeling 2023 en verder

In 2022 is door de cao-partijen in de agrarische sector (Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij) aangekondigd dat door middel van een enquête zou worden getoetst of werknemers de PAWW regeling willen voortzetten.