Vanaf 1 augustus is het werken met vernieuwde contracten verplicht

In Nederland gaat vandaag – 1 augustus 2022 – de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen in de arbeidsovereenkomst.

Zo komt de mogelijkheid om als werkgever de werknemer te verbieden elders te werken te vervallen per 1 augustus 2022. In de praktijk is het advies gebruik te maken van een beding waarbij de werkgever toestemming moet geven voor het verrichten van arbeid voor een ander.

Daarnaast moeten de referentiedagen en -uren bij onvoorspelbare werkpatronen worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst: de dagen en tijdstippen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.

Goed om te weten!

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, geldt dat de gegevens binnen 1 week na de eerste werkdag aan de werknemer worden verstrekt. De overige gegevens worden binnen een maand na de eerste werkdag aan de werknemer verstrekt. Voor bestaande arbeidsovereenkomsten geldt dat de werkgever de eventueel ontbrekende informatie moet verstrekken binnen 1 maand wanneer een werknemer daar om vraagt.

Vernieuwde model arbeidsovereenkomsten

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft de model arbeidsovereenkomsten geactualiseerd. Deze zijn nu te downloaden. Hierin zijn alle verplichtingen meegenomen. Binnen enkele dagen worden ook vertaalde versies gepubliceerd.

Wet transparante arbeidsvoorwaarden

Meer weten over de nieuwe wet en wat dit betekent voor jou als agrarisch werkgever? Lees de themapagina ‘in 5 stappen klaar voor de wet transparante arbeidsvoorwaarden‘.