Update grenssituatie Duitsland

werkgever in de landbouw

Met ingang van 6 april is Nederland door de Duitse overheid aangewezen als hoogincidentiegebied. Dit vanwege de verslechterde corona-situatie. De Duitse overheid verplicht reizigers om zich via een Duitse website aan te melden voordat ze gaan reizen naar Duitsland. Tevens dienen reizigers te beschikken over een negatieve testuitslag. Voor grenswerkers en overige reizigers naar Duitsland heeft deze aanscherping gevolgen. Daarom zijn er voor deze groep een aantal uitzonderingen.

Hierna vind je de informatie en een aantal veelgestelde vragen. Over een aantal praktische zaken is nog onduidelijkheid. Daarover berichten we je nader als we meer weten.

Aanmeldplicht en uitzonderingen
Reizigers dienen zich voor de reis via deze website aan te melden. Grenswerkers die wekelijks meer dan één dag in Duitsland zijn, hoeven zich slecht één keer per week aan te melden. Reizigers op doorreis hoeven zich niet aan te melden. Zorg ervoor dat je door middel van bewijsstukken aan kunt tonen dat je onderweg bent. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring. Reizigers die korter dan 24 uur in Duitsland verblijven, hoeven zich ook niet aan te melden. Dit geldt ook voor grenswerkers.

Testplicht en uitzonderingen
Reizigers uit Nederland dienen te beschikken over een negatieve testuitslag die niet ouder is dan 48 uur is. Toegelaten tests zijn: NAAT-tests (PCR, LAMP, TMA), de antigeen (snel-)test en een zelftest die onder begeleiding is uitgevoerd. De negatieve uitslag moet blijken uit een verklaring (certificaat) met daarop de volgende gegevens:

  • – Type test (PCR, LAMP, TMA, antigeen etc.)
  • – Naam van de fabrikant van de test
  • – Testresultaat (negatief of positief)
  • – Naam van de persoon die getest is
  • – Datum en tijd dat de test is afgenomen
  • – Datum en tijd van de uitslag
  • – Naam, contactgegevens en handtekening van de persoon die de test heeft afgenomen.

Deze verklaring moet in de Duitse, Engelse of Franse taal zijn opgesteld.

Voor grenswerkers zijn de testregels in de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Nedersaksen iets versoepeld. Een negatieve uitslag blijft nodig, maar een uitslag is voor grenswerkers 72 uur geldig. Dat betekent dat je iedere week hooguit twee keer moet testen. Het is niet noodzakelijk om vóór het overschrijden van de Duitse grens een testuitslag bij je te hebben. Is de werknemer onderweg naar een werkgever in Duitsland, dan kan direct na aankomst een test worden afgenomen.

Praktische vragen
De Werkgeverslijn heeft de afgelopen dagen een aantal telefoontje en mails ontvangen over de praktische uitwerking van deze regels. Hieronder gaan we op de meest gestelde vragen nader in.

Hoe lang gaat deze situatie nog duren?
De inschaling als hoogincidentiegebied gebeurt aan de hand van cijfers en kwalitatieve gegevens. De verwachting is dat zodra de situatie in Nederland verbetert, de inschaling wordt opgegeven.

Wordt er aan de grens gecontroleerd?
Eerder werd gecommuniceerd dat de Duitse politie slechts steekproefsgewijs zou controleren. Ons hebben signalen bereikt dat de politie juist intensief toezicht houdt. Houd daarom rekening met controle en oponthoud aan de grens.

Waar kan ik mijn werknemer in Nederland laten testen?
Werknemers die in Nederland wonen en in Duitsland werken, kunnen zich in Nederland laten testen. Dat kan bij een commerciële teststraat. Een zelftest die onder begeleiding wordt afgenomen is ook mogelijk. Testen bij de GGD is niet afdoende, omdat de GGD geen verklaring afgeeft die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Sinds kort bestaat er ook de mogelijkheid om je gratis aan de grens te laten testen. Dit is een regeling speciaal voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken. Voor meer informatie over de voorwaarden en de testlocaties, zie deze website.

Waar kan ik mijn werknemer in Duitsland laten testen? [Update informatie per 19-4-2021]
Zowel werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland werken, als grenswerkers uit Nederland kunnen zich één keer per week gratis in Duitsland laten testen. Dit betreft een zogeheten Bürgertest. Zoek op internet op Bürgertest in combinatie met de locatie en volg verdere instructies van de aanbieder. Verder kan men zich tegen betaling bij een commerciële teststraat laten testen. Een zelftest afnemen is ook mogelijk.

Mag ik of iemand anders de zelftest bij een werknemer afnemen en een negatieve verklaring opstellen?
Nee, dat is niet de bedoeling. Een test mag alleen worden afgenomen onder toezicht door een persoon die daartoe bevoegd is. In Nederland is dat onder andere een bedrijfsarts, huisarts of een BIG verpleegkundige. Er wordt nog gekeken naar alternatieve oplossingen. Het toezicht kan ook via een videoverbinding wordt uitgeoefend. Belangrijk is dat de “toezichthouder” de identiteit van de te testen werknemer vaststelt.

Wie kan een verklaring opstellen dat mijn werknemer negatief is getest?
Wanneer de werknemer bij een commercieel laboratorium getest wordt, zal het lab een verklaring opstellen. Bij een zelftest, stelt de persoon die toezicht houdt de verklaring op.

Zijn er financiële regelingen om de kosten van het testen te vergoeden?
Ja, het ministerie van VWS heeft een regeling getroffen die werkgevers financiële ondersteuning biedt om werknemers op corona te laten testen. Bedrijven kunnen het testen alleen onder toezicht van een bedrijfsarts of arbodienst laten uitvoeren. De financiële regeling is uitsluitend via arbodienst of bedrijfsarts aan te vragen.

Ik heb gewassen of dieren in Duitsland waar ik voor moet zorgen. Heb ik dan ook met deze regels te maken?
Ja, ook als je naar Duitsland reist om voor gewassen of dieren te zorgen moet je je aanmelden op de website en een negatieve testuitslag bij je hebben. Voor deze groep gelden dezelfde uitzonderingvoorwaarden als voor grenswerkers.

Wat is de definitie van een grenswerker?
Een grenswerker is iemand die in Nederland woont en voor zijn werk naar een EU-land (bijvoorbeeld Duitsland of België) moet en minstens één keer per week naar Nederland terugkeert. Of andersom: als je in een EU-land woont en voor je werk naar Nederland moet komen en minstens één keer per week terugkeert naar het thuisland.

Hoe bewijs ik dat ik een grenswerker ben?
Met een verklaring of andere stukken, kan worden aangetoond dat je een grenswerker bent. De verklaring mag zijn opgesteld in het Nederlands, Duits, Frans of Engels. We hebben een blanco format voor zo’n verklaring gemaakt wat je verder kunt aanvullen met je bedrijfsgegevens.