Stand van zaken onderhandelingen cao Open Teelten

Nieuwe versie: Nieuwe cao open teelten een feit

De cao Open Teelten loopt op 1 maart 2023 af. Daarom vinden op dit moment onderhandelingen met vakbonden FNV en CNV plaats. Op maandag 12 december is er nog een onderhandelingsronde geweest zonder concrete resultaten. Wel is afgesproken om dinsdag 24 januari 2023 de gesprekken voort te zetten. Over het vervolg van de cao-onderhandelingen houden we je uiteraard direct op de hoogte. Wil je meer weten, informeer dan ook bij je vakgroep of eigen organisatie. Zij zijn via de regiegroep Open Teelten betrokken.

Op 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon met 10,15 procent verhoogd. Voor een aantal werkgevers kan dat aanleiding zijn om ook de andere lonen te willen verhogen. Dat kan, maar wees je er wel van bewust dat toekomstige cao-verhogingen altijd moeten worden berekend over de feitelijke lonen. Verhoog je nu de lonen, dan geldt die cao-verhoging dus over het nieuwe, hogere loon. Een andere optie is het uitbetalen van een eenmalige uitkering via bijvoorbeeld via de vrije ruimte in de WKR. Kijk voor meer informatie over het verhogen van het minimumloon op onze themapagina.

 

Gerelateerde berichten

Nieuwe cao-tekst Open Teelten beschikbaar

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in. Krijg als abonnee onbeperkt toegang tot…

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.

Boomkwekerij
Nieuwe cao open teelten een feit

De open teelten hebben een nieuwe cao. Na intensieve gesprekken zijn de leden van CNV en FNV akkoord gegaan met het eerder overeengekomen onderhandelaarsakkoord.