Stand van zaken gesprekken cao Glastuinbouw

Nieuwe versie: Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging geaccepteerd
Ruimte tussen twee kassen

Eind dit jaar loopt de cao voor de glastuinbouw af. Samen met vakbonden FNV en CNV vakmensen zijn Glastuinbouw Nederland en Plantum aan het verkennen wat voor een nieuwe cao belangrijk is.

In ieder geval komt er voor een deel van de werknemers een belangrijke verhoging aan. Per 1 januari 2023 gaat volgens onze berekeningen het wettelijk minimum uurloon van 10,67 naar 11,75 euro. Medewerkers die in de eerste helft van schaal B zijn ingeschaald krijgen dit hogere uurloon. Deze verhoging betekent dat de eerste vijf treden in schaal B van gelijke hoogte worden. Glastuinbouw Nederland vindt dit niet wenselijk en bespreekt dit samen met de vakbonden.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Gerelateerde berichten

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.