Stand van zaken gesprekken cao Glastuinbouw

Nieuwe versie: Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging geaccepteerd
Ruimte tussen twee kassen

Gerelateerde berichten

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.