Private aanvulling WW

Laatste update: 10 december 2019, 15:23

Private aanvulling WW

Per 1 januari 2019 bent u als agrarisch werkgever verplicht om PAWW-premie te heffen op het loon van uw werknemers. PAWW staat voor private aanvulling WW. Op deze themapagina leest u alles over deze nieuwe regeling en welke stappen u als agrarisch werkgever moet nemen om uw zaken te regelen op dit gebied.

 

Contact met de PAWW

Heeft u vragen naar aanleiding van brieven of nota’s van de Stichting PAWW? Dan kunt u schriftelijk contact opnemen via  https://werkgever.spaww.nl/contact/. Wilt u een medewerker van de uitvoeringsorganisatie van SPAWW spreken? Belt u dan rechtstreeks met T 088 – 230 2331. Gaat het om een vraag n.a.v. post wat u heeft ontvangen van de Stichting? Dan kunt u ook contact opnemen met dit tijdelijke nummer van de Stichting PAWW: 088 230 2306. Meer uitleg hierover vindt u op de website van SPAWW.

Let op! De Stichting PAWW is niet bereikbaar via het telefoonnummer van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. 

Disclaimer:  de Stichting PAWW werkt op dit moment aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Vanaf januari 2020 kunt u naar verwachting rechtstreeks via haar website, maar ook via andere kanalen contact met de stichting opnemen. De lijnen kunnen nu echter nog langer dan uw wenst, bezet zijn.

Financiering derde jaar WW in het kort

Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Door middel van een private uitkering, de PAWW (Private Aanvulling WW), wordt de maximale periode WW weer verhoogd naar 38 maanden. Dit wordt geregeld in zogenaamde verzamel cao’s.

De verzamel cao voor de agrarische en groene sectoren geldt met ingang van 1 januari 2019. Doordat de verzamel cao’s PAWW algemeen verbindend worden verklaard is deelname aan de PAWW verplicht voor alle werknemers die vallen onder de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij. De werknemer betaalt de PAWW-premie, maar de werkgever houdt deze premie in op het (gemaximeerde) brutoloon van werknemer. De hoogte van de PAWW premie bedraagt 0,30% van het brutoloon van werknemer in 2019.

In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW uitkering aan een maand voor beëindiging van de wettelijke WW uitkering. De hoogte van de PAWW uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-premie. De uitkering wordt verzorgd door de Stichting PAWW. Voor de PAWW uitkering gelden voor werknemer dezelfde regels voor als bij de WW uitkering, zoals een sollicitatieplicht, regels bij het opnemen van vakantie etc.

Stappenplan

Stap 1
Informeren

Informeer uw medewerkers dat zij verplicht zijn de PAWW premie te betalen. De Stichting PAWW en de vakbonden hebben hiervoor communicatiemateriaal ontwikkeld die u hiervoor kunt gebruiken (zie onderaan deze pagina). De verantwoordelijkheid van goede voorlichting ligt bij u als werkgever.

Stap 2
Registreren

U dient zich eenmalig te registreren bij de Stichting PAWW. In de tweede helft van december wordt u hierover tevens geïnformeerd door de Stichting PAWW middels een welkomstbrief. U hoeft de brief niet af te wachten, u kunt zich ook nu al registreren.

In dit filmpje wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe registratie werkt. Het is ook mogelijk om deze instructie na te lezen of om uw administratiekantoor te machtigen de registratie namens u te verrichten.

Stap 3
Aangifte doen

Bij uw aangifte geeft u drie gegevens door aan de Stichting PAWW. Dit zijn de loonsom van alle werknemers, de totale geïnde premie en het aantal werknemers.

In dit filmpje ziet u een uitgebreide toelichting op de aangifte. Na het doen van de aangifte wordt er een factuur aangemaakt en kunt u de betaling verrichten.

Veelgestelde vragen en downloads

Op onze website vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over de PAWW.

Op de website van de Stichting PAWW vindt u ook een uitgebreid overzicht vragen & antwoorden voor werkgevers. Er is ook informatie speciaal voor administratiekantoren.

Downloads & handige links

 

Informeer medewerkers

Het is verstandig uw werknemers te informeren over het feit dat zij vanaf 1 januari 2019 de PAWW-premie dienen te betalen. Zo komen zij bij de eerste loonstrook van 2019 niet voor verrassingen te staan. Er is een infobulletin voor werknemers opgesteld door vakbond FNV in samenwerking met CNV en VCP. Deze informatie kunt u gebruiken om uw werknemers op de hoogte te stellen van de nieuwe regeling.

Download hier:

De Stichting PAWW heeft ook een informatieflyer voor werknemers gemaakt. Van deze flyer zijn geen vertalingen beschikbaar.