Oorlog in Oekraïne: update over huisvesting en werken

Gehakseld maisland

Het kabinet werkt op dit moment aan het realiseren van 50.000 opvangplekken voor het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen. Ondertussen zijn bijna 23.000 plaatsen verwezenlijkt waarvan ongeveer 8000 bezet. De coördinatie hiervan is ondergebracht bij de veiligheidsregio’s. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande locaties en wordt gekeken naar andere mogelijkheden zoals de inzet van hotels. Ook zijn er gastgezinnen die zich hebben aangemeld.

Voor de lange termijn werkt het kabinet aan een Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen en nationale opvangorganisatie. Daarin zal ook aandacht zijn voor het huisvesten van vluchtelingen voor de lange termijn. Het kabinet geeft aan dat het onderbrengen van Oekraïners consequenties kan hebben voor bijvoorbeeld de toch al krappe woningmarkt. De inzet van het kabinet is erop gericht om te voorkomen dat andere woningzoekers worden verdrongen.

Wil je zelf wat doen? Gemeenten blijven het loket om huisvesting of andere diensten aan te bieden.

Andere rechten
Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt. Dat laatste wordt zeer waarschijnlijk per 1 april aanstaande mogelijk. Dat gebeurt door een tijdelijke vrijstelling op de plicht om een tewerkstellingsvergunning te hebben. In plaats daarvan komt er een meldplicht. Over praktische zaken als het aanvragen van een BSN, verplichte zorgverzekering en een bankrekening, wordt de komende weken nader overleg gevoerd.

Vragen?
De situatie in Oekraïne roept vragen op. Het team van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw staat klaar voor agrarische werkgevers om vragen te beantwoorden. Bel hiervoor naar 088 888 66 88