Oorlog in Oekraïne: wat kunnen agrarische ondernemers doen?

Veld in de sneeuw

Iedereen heeft de verschrikkelijke beelden van het oorlogsgeweld in Oekraïne gezien. De bevolking is hiervan op een ongenadige manier de dupe. Mensen zijn genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken in schuilkelders, metrostations of andere plekken. Zij weten zich gesteund door tal van initiatieven uit heel Europa. Hulpgoederen, medisch materiaal, kleding en speelgoed worden massaal ingezameld en naar Oekraïne gebracht.

Huisvesten van Oekraïense vluchtelingen

Een deel van de Oekraïners heeft besloten het land te ontvluchten. Nederland is een van de bestemmingen waar zij welkom zijn. Het is vooral aan de overheid om huisvesting te verzorgen. Daarvoor wordt gekeken naar bestaande onderkomens voor vluchtelingen, maar ook op andere locaties zal (tijdelijk) een beroep worden gedaan. Ook agrarische ondernemers die geschikte huisvesting  beschikbaar hebben, kunnen hun steentje bijdragen.

  • Bepaal allereerst of je de huisvesting op korte termijn niet voor iets anders nodig hebt, bijvoorbeeld voor de huisvesting van seizoenswerknemers.
  • Bepaal ook voor wie de huisvesting geschikt is. Er komen veel moeders met kind(eren). De verwachting is namelijk dat de mannen achterblijven in Oekraïne. Denk hierbij ook aan de veiligheid voor kinderen op de bedrijven. En besef dat de kinderen onze taal niet machtig zijn.
  • Inventariseer hoeveel ruimte je beschikbaar hebt.
  • Heb je huisvesting en wil je wat betekenen, neem dan contact op met je eigen gemeente.

Houd in het achterhoofd dat ze mogelijk niet direct van je aanbod gebruik kunnen maken.

Contact

De situatie in Oekraïne roept vragen op. Het team van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw staat klaar voor agrarische werkgevers om vragen te beantwoorden. Bel hiervoor naar 088 888 66 88.