Ook in 2021 geen hoge WW-premie bij veel overwerk

Het kabinet heeft besloten dat de hoge ww-premie voor werknemers, met een vast contract en die dit jaar meer dan 30% overwerken, ook niet geldt in 2021. In 2020 gold deze regeling ook al. Het besluit is genomen op verzoek van de Stichting van de Arbeid omdat dit onwenselijke gevolgen heeft voor bedrijven in sectoren waar overwerk vanwege de coronacrisis juist nodig is.

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is bepaald dat werkgevers voor werknemers met een vast contract een lage ww-premie betalen en voor werknemers met een tijdelijk contract een hoge ww-premie. Als werknemers met een vast contract in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken dan is de hoge ww-premie met terugwerkende kracht alsnog van toepassing.

Lees meer informatie over de WW-premie in het kennisdocument van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (versie december 2020) of kijk op onze themapagina WW-premie.