WW-premie
21 september 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 26 maart 2021, 13:36

Sinds 1 januari 2020: WW-premie naar type contract

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie is vervallen.

Vaste contracten zijn de contracten voor onbepaalde tijd, hierbij moet worden opgemerkt dat een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd niet gezien wordt als een vast contract. Reden hiervoor is dat bij een oproepovereenkomst de arbeidsomvang niet vast staat en de werknemer dus een wisselend, onzeker inkomen heeft. Flexibele contracten zijn alle contracten voor bepaalde tijd (ook piekarbeid en seizoenarbeid), oproepovereenkomsten en uitzendovereenkomsten.

  • Het verschil tussen de hoge en lage premie zal een vast verschil van 5% zijn. In 2021 bedraagt de lage ww-premie 2,70% en is de hoge ww-premie 7,70% .
  • Uitzondering: voor BBL-leerlingen en jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld 12 uur per week werken (48 uur per 4 weken of 52 uur per maand) is de lage WW-premie van toepassing.
  • Op de loonstrook moet duidelijk vermeld worden of het om een contract voor onbepaalde tijd gaat of een oproepovereenkomst/bepaalde tijd contract.

WW-premie herzien

Als een contract voor onbepaalde tijd binnen 1 jaar wordt beëindigd zal met terugwerkende kracht het hoge tarief van toepassing zijn. Hiervoor zijn vier herzieningssituaties vastgelegd, waarvan per  1 januari 2020 de volgende twee van kracht zullen zijn:

  1. De dienstbetrekking eindigt binnen twee maanden na aanvang, en
  2. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond dan contractueel voor dat jaar overeengekomen. Dit geldt alleen voor deeltijd werknemers. Let op! Vanwege de coronacrisis geldt deze regeling nog niet in kalenderjaar 2020 en 2021. Download hieronder het actuele kennisdocument premiedifferentiatie voor meer informatie. 

Tip! De Rijksoverheid heeft een factsheet uitgegeven waarin wordt toegelicht wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie en wat dit voor jou betekent. Ook is er een kennisdocument van de Rijksoverheid waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

0 Reacties

Laat een reactie achter