Onderhandelingen nieuwe cao Glastuinbouw binnenkort van start

Eind dit jaar loopt de cao Glastuinbouw af. Dat betekent dit najaar opnieuw onderhandelen. Zowel aan werkgeverszijde als aan vakbondszijde zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het in gesprek gaan met de achterban.

Vraag vakbonden
De vakbonden willen graag in gesprek met medewerkers in de glastuinbouw. In komende weken willen zij een aantal bedrijven bezoeken met dit doel. Neemt CNV of FNV contact met jou op voor een werkbezoek, dan vragen wij om daar aan mee te werken. De vakbond komt zo in gesprek met leden en met niet-leden. Fijn, ook voor ons, want de cao geldt voor alle medewerkers.

Cao-onderhandelingen volgen
Glastuinbouw Nederland sluit samen met Plantum en LTO Nederland de cao af. Aan vakbondszijde nemen FNV en CNV vakmensen deel. Op de website van Glastuinbouw Nederland zijn de onderhandelingen en laatste ontwikkelingen te volgen.

Bron: Glastuinbouwnederland.nl

Gerelateerde berichten

werknemer Glastuinbouw seniorenregeling
Instroomleeftijd seniorenregeling glastuinbouw verhoogd naar 63 jaar

De seniorenregeling biedt oudere werknemers de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Deelname aan de regeling is in de afgelopen jaren hard gegroeid en naar verwachting zet deze groei zich de komende tijd door.

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.