Instroomleeftijd seniorenregeling glastuinbouw verhoogd naar 63 jaar

De seniorenregeling biedt oudere werknemers de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Deelname aan de regeling is in de afgelopen jaren hard gegroeid en naar verwachting zet deze groei zich de komende tijd door. Vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd is de looptijd van de regeling de afgelopen jaren langer geworden. Hierdoor zijn de kosten van de regeling gestegen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de regeling, hebben sociale partners glastuinbouw besloten om de instroomleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 63 jaar en de dagvergoeding te verlagen.

werknemer Glastuinbouw seniorenregeling

Instroomleeftijd naar 63 jaar
De instroomleeftijd wordt verhoogd naar 63 jaar. Dit gebeurt in twee stappen. Per 1 januari 2024 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 62,5 jaar. Per 1 januari 2025 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 63 jaar. Dit geldt dus voor alle nieuwe aanvragen met een ingangsdatum vanaf 2024. Voor bestaande deelnemers verandert er niets.

Berekening dagvergoeding
Voor berekening van de dagvergoeding voor de werkgever wordt momenteel uitgegaan van functiegroep H met 11 treden. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit aangepast naar (maximaal) functiegroep G met 10 treden. Voor medewerkers die in een lagere functiegroep zitten, wordt naar rato een lagere vergoeding uitgekeerd. Medewerkers krijgen gewoon 90% van hun oude loon doorbetaald.

Sociale partners glastuinbouw

De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, Plantum en ZLTO. Meer informatie over de seniorenregeling en de berekening van de dagvergoeding vindt u op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Fonds Colland Arbeidsmarkt

De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

Bron: Colland Arbeidsmarkt

Gerelateerde berichten

Peren oogsten

Werken met AOW’ers

Heb jij AOW’ers aan het werk op jouw bedrijf? Stoppen met werken als je de AOW-leeftijd hebt bereikt is steeds minder de standaard.