Goede werknemers vind je dichterbij dan je denkt!

Ben jij als agrarische werkgever in de regio Rivierenland op zoek naar personeel en denk je graag vanuit kansen in plaats van beperkingen? Dan helpen LTO Noord, Tree Centre Opheusden (TCO) en Greenport Nederland jou met het project ‘Dichterbij dan je denkt’.

Samen gaan we op zoek naar een goede match tussen jouw bedrijf en de persoonlijke kwaliteiten van statushouders, zij-instromers en mensen met een arbeidsbeperking. Zo zorgen we samen voor een duurzame plaatsing van onbenut arbeidspotentieel en heb jij straks een gemotiveerde werknemer!

Open hiring, jobcarving en traineeships

Door middel van moderne arbeidsmarktmethodes, zoals open hiring, jobcarving en traineeships, worden werkgevers en werknemers in Rivierenland bij elkaar gebracht. “Door mensen direct aan te nemen zonder werving en selectieproces, of werknemers de kans te bieden om op meerdere bedrijven in de breedte van de sector te kijken, is het voor werknemers laagdrempeliger om in de agrarische sector in te stromen zonder ervaring of opleiding. Werkgevers kunnen in sommige gevallen ook geschikte functies voor deze doelgroep creëren door taken van verschillende bestaande functies te halen en samen te voegen”, geeft Erik Kaemingk van Greenport Gelderland aan.

Koudwatervrees wegnemen

Projectleider Robert Veenstra van LTO Noord ziet veel kansen voor werkgevers in de agrarische sector, maar begrijpt ook de koudwatervrees. “In andere sectoren, zoals in de techniek, is het al gebruikelijk dat werkgevers alle kansen aangrijpen om personeel binnen te halen. We begrijpen heel goed dat agrarische werkgevers tot nu toe nog wat voorzichtig zijn. Want het eerlijke verhaal is dat het meer tijd kost om bijvoorbeeld een statushouder of iemand die al jaren werkloos is aan te nemen en in te werken.

Matching en begeleiding

Maar de krapte op de arbeidsmarkt vraagt een open blik en ervaringen leren ons ook dat de tijdsinvestering heel veel kan opleveren.” Veenstra kent gelukkig wel veel voorbeelden van werkgevers die een succesvolle plaatsing hebben meegemaakt van een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt en daar dolenthousiast over zijn. Vanuit het project worden werkgevers niet alleen gematcht met werkzoekenden, maar ook begeleid bij praktische zaken zodat administratieve en financiële drempels worden weggenomen.

Nieuwsgierig geworden?

De werving van werkgevers en werknemers die geïnteresseerd zijn in een match, is gestart. De looptijd van het project is van april 2023 tot april 2024. Het project wordt uitgevoerd door LTO Noord, Greenport Gelderland en Tree Centre Opheusden in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, NFO, Yuverta en Fruit Tech Campus en wordt gefinancierd door RW-POA Rivierenland. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Robert Veenstra, rveenstra@ltonoord.nl. / 06-51 75 97 51. Of neem een kijkje op onze pagina.

Gerelateerde berichten

Goede werknemers vind je dichterbij dan je denkt!

Greenport Gelderland, LTO Noord en Tree Centre Opheusden stimuleren de instroom van onbenut arbeidspotentieel in de agrarische sector, in de regio vanuit het project Agro Werkt Onbeperkt.