Gevolgen invoering avondklok

Oogst bespuiten

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 tot 28 april 2021 bestaat in Nederland een avondklok. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds (vanaf woensdag 31 maart 22.00 uur) en 04.30 uur ’s ochtends. Zorg voor dieren en planten is cruciaal werk dat tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Ondernemers en werknemers in de land- en tuinbouw mogen hiervoor dus ’s avonds blijven reizen, mits zij een eigen verklaring én een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben.

Iedereen in Nederland die noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft men geen formulier nodig.

Als het nodig is dat werknemers bedrijfsmatig op pad gaan tijdens de avondklok, moeten zij daarnaast óók een werkgeversverklaring kunnen tonen. Als werkgever geef je deze verklaring af voor de periode dat werknemers voor werk in de avonduren naar buiten moeten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of en wat noodzakelijk is. Dit geldt overigens ook voor ondernemers zelf, ook zij dienen beide verklaringen te kunnen tonen tijdens de avondklok. Beide verklaringen kunnen ofwel geprint of digitaal meegenomen worden.

Twee formulieren

Het is niet de bedoeling om eigen formulieren te maken. De Rijksoverheid heeft beide formulieren (de eigen verklaring en de werkgeversverklaring) beschikbaar gesteld.

[Update 29 januari 2021] De verklaringen zijn ook beschikbaar in diverse talen. Tevens staat op de website van de Rijksoverheid een informatieposter over de avondklok, deze is ook in diverse talen beschikbaar.

Hoe vul ik als werkgever het formulier in?

Stel deze verklaringen tijdig beschikbaar aan werknemers. Voor iedere werknemer vul je een eigen formulier in. Dit hoeft niet iedere dag opnieuw. Je vult in voor welke dagen en tijdstippen de werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (elke week op maandag en dinsdag) of een aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk.

Ondertekenen met handtekening is alleen nodig als het formulier wordt uitprint. Bij digitaal invullen hoeft het formulier niet worden ondertekend. Op het formulier vink je aan dat dit naar waarheid is ingevuld. Overtreding van de avondklokregels kunnen worden beboet met een boete van € 95,-. Het afgeven of gebruiken van valse verklaringen wordt strafrechtelijk vervolgd.

Meer informatie

Wij maakten een overzicht van veelgestelde vragen & antwoorden. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de avondklok.