Coronavirus – Veelgestelde vragen

Coronavirus – Veelgestelde vragen

In samenwerking met LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB doen wij er alles aan om de informatie rondom corona actueel en juist te houden. Je kunt echter geen rechten aan de antwoorden ontlenen. Heb je een vraag maar staat deze niet in dit overzicht? Vul dan het contactformulier in onderaan onze corona themapagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Voor algemene informatie over corona en werkgeverschap kun je ook terecht bij Rijksoverheid.

Corona en de dagelijkse praktijk

 • Moet ik mijn risico- inventarisatie & evaluatie (RIE) aanpassen vanwege corona?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:41

  Ja, hiervoor is door Stigas een coronachecklist ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de reguliere RIE van Stigas. Met de checklist kun je nagaan of de maatregelen die jij neemt tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Bij een eventuele controle van de Inspectie SZW wordt ook gecontroleerd of er een ingevulde coronachecklist is.

 • Wat kan ik doen als werkgever tegen corona en hoe informeer ik mijn werknemers?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:41

  Geef vooral zelf het goede voorbeeld!

  Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting. Zorg voor de volgende zaken:

  • Laat waar mogelijk medewerkers thuiswerken;
  • Maak gebruik van het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw;
  • Communiceer hygiënemaatregelen met werknemers, bij voorkeur in hun eigen taal (zie hieronder);
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg ervoor dat werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer het toilet, deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Werken er op jouw bedrijf uitzendkrachten? Wijs het uitzendbureau en de uitzendkrachten op het agrarisch coronaprotocol en laat hen ook volgens dit protocol werken;
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland.

  Informatieposters

  Stigas heeft informatieposters ontwikkeld die je kunt ophangen op je bedrijf. De poster is in 7 verschillende talen beschikbaar. Rijksoverheid heeft ook informatieposters in andere talen beschikbaar.

   

Verzuim en verlof

 • Mijn werknemer heeft corona. Moet ik zijn loon doorbetalen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:30

  Is er corona vastgesteld dan gelden de normale regels bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%. Je betaalt dus het loon van de zieke medewerker door en volgt het normale verzuimproces of -protocol.

  Wil je meer weten over waar je mee te maken krijgt als een werknemer corona heeft en welke acties er van jou als werkgever worden verwacht? Bekijk hier onze factsheet.

 • Mogen werknemers in een vitaal beroep werken met lichte verkoudheidsklachten?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:31

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren is afgesproken dat alle werknemers met klachten die kunnen duiden op corona thuis blijven. Er is een grotere kans dat de werknemer besmet is dan iemand zonder klachten, met alle risico’s voor jou, je andere werknemers en bedrijfscontinuïteit van dien. Het advies is om de werknemer met verkoudheidsklachten zo snel mogelijk te laten testen op corona.

  Is de betreffende werknemer met verkoudheidsklachten getest en is er geen corona vastgesteld? Denk als werkgever na of je deze werknemer direct weer aan de slag wilt zetten. Mogelijk kan hij andere werknemers aansteken waardoor zij op een later moment ook getest moeten worden en uit de running zijn. Praktisch kun je dit oplossen door met deze verkouden werknemer afspraken te maken over thuiswerken of het (gedeeltelijk) opnemen van overuren of vakantiedagen.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:32

  Werknemers die werkzaam zijn in cruciale beroepen zoals bepaalde functies in de voedselketen, kunnen gebruik maken van noodopvang. Voor andere werknemers geldt het advies om te overleggen of en wanneer de werknemer verlof wil opnemen om zijn kinderen op te vangen. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur en is alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: hiervan kan sprake zijn als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen. Wegens besmettingsgevaar is hij/zij (en zijn eventuele partner) momenteel vaak de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal 2 weken (voor een parttime werknemer geldt dit naar rato) en de werknemer krijgt 70% van zijn loon doorbetaald.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.
  • Tot slot kan het tijdelijk verlagen van de arbeidsduur of het opnemen van onbetaald verlof wellicht uitkomst bieden.

  Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig of geen andere oplossingen voor de werknemer dan zelf thuis te blijven. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Quarantaine

 • Is er voor werkgevers een compensatie voor het quarantaine-verzuim?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:34

  Nee, op dit moment is daar helaas geen compensatie voor. LTO Nederland heeft zich samen met andere belangenbehartigers hard gemaakt voor een vergoeding voor werkgevers, maar de overheid heeft aangegeven hier geen mogelijkheden voor te zien. Er is gepleit voor het tijdelijk schrappen van de hoge WW-premie.

 • Moet een werknemer die uit een oranje reisgebied komt in quarantaine?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:34

  Dit is een dringend advies van de overheid. De quarantaineplicht van tien dagen kan worden verkort door op de vijfde dag na aankomst een coronatest te laten doen. Is de uitslag negatief, dan kan de quarantaine worden beëindigd.  Voor grenswerkers zijn er uitzonderingen. De overheid werkt op dit moment aan het instellen van een quarantaineplicht. Naar verwachting geldt deze wet met ingang van 1 mei 2021.

 • Mijn werknemer reist naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:33

  Tot en met 15 mei wordt reizen naar het buitenland afgeraden voor niet-noodzakelijke redenen, zoals vakantie. Reist een werknemer toch naar het buitenland en hij kan niet terugkeren, dan hoef je als werkgever niet door te betalen als de werknemer daar schriftelijk, van te voren, op is gewezen. Reist een werknemer naar een land met een oranje kleurcode en is hij er vooraf door jou op gewezen dat de eventuele negatieve consequenties voor zijn eigen rekening komen? Dan mag je ervan uitgaan dat de werknemer niet hoeft te worden doorbetaald. Op dit moment zijn alle landen in de wereld oranje of rood. In principe is het niet mogelijk een land met code rood in te reizen.

  De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor agrarische werkgevers een voorbeeldbrief (met Poolse en Engelse vertaling) inclusief een toelichting ontwikkeld. Daarmee wordt de werknemer gewezen op de genoemde risico’s. Mocht het tot een discussie of conflict met een werknemer komen, dan heb je als werkgever een sterkere positie. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

 • Mijn werknemer moet in thuisquarantaine vanwege een ziek gezinslid. Moet ik het loon doorbetalen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:32

  In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer. Er is hier geen sprake van ziekte en daardoor kun je als werkgever geen beroep doen op de verzuimverzekering. Laat de werknemer waar mogelijk thuiswerken.

  De werknemer komt in aanmerking voor de mogelijkheid om zich te laten testen zonder klachten. In het geval van nauwe contacten (waar gezinsleden onder vallen) kan dit vaak al direct na vaststelling van de coronabesmetting van het gezinslid.

Arbeidsmigranten, huisvesting en zorgverzekering

 • Wanneer is een negatieve COVID-test verplicht bij internationaal reizen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:38

  De verplichting om een negatieve testuitslag te overleggen bij inreizen vanuit hoog-risicolanden per vliegtuig, bus, trein of een schip. De negatieve testuitslag moet blijken uit een NAAT-test die maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland moet zijn afgenomen. Reizigers die per vliegtuig of per ferry inreizen vanuit hoog-risicolanden moeten eveneens een negatieve sneltest-uitslag kunnen overleggen. Kunnen zij een negatieve uitslag laten zien van een NAAT-test (zie boven) van maximaal 24 uur oud, dan kan deze sneltest achterwege blijven. Dit betekent dat personen die met een eigen auto of een klein taxibusje naar Nederland reizen (op dit moment) zijn uitgezonderd. Deze maatregel komt bovenop de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan; niet in plaats van. Meer informatie hierover op onze grenzenpagina.

 • Moeten arbeidsmigranten die samenwonen ook 1,5 meter afstand houden, bijvoorbeeld op straat?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:39

  Nee, dat hoeft niet. Per 1 december geldt namelijk de regel dat 1,5 meter altijd moet, behalve in een aantal gevallen. Mensen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, hoeven geen 1,5 meter te houden. Het gaat om een brede uitzondering zodat verschillende woonvormen hieronder vallen. Een groepje dat samenwoont, hoeft bij vervoer evenmin 1,5 meter afstand te houden.

 • Kunnen arbeidsmigranten naar Nederland komen en zijn er formulieren nodig om de grens over te komen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:37

  Voor informatie over grenzen en grenspassages verwijzen wij naar onze grenzenpagina.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Hoe zorg ik voor ‘coronaproof ’ huisvesting?

  Laatste update: 23 maart 2021, 16:13

  We adviseren je dringend om minimaal alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting.

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips lees je ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:39

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kun je hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als werknemers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht staat meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Wanneer je probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN-nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij het uitzendbureau waar je mee werkt na te vragen of de mensen die bij jou werken wel verzekerd zijn. Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

   In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

Algemeen/overig

 • Welke noodmaatregelen zijn er getroffen om ondernemers door de coronacrisis te helpen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:36

  Een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen:

  • De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Op onze themapagina lees je er alles over.
  • Uitstel van belastingen is mogelijk, klik hier voor meer informatie.
  • Tot 1 juli 2020 hadden BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt een versoepeld incassobeleid. Na 1 juli is het reguliere incassobeleid weer van toepassing. Lukt het niet tijdig te betalen? Neem dan contact op met BPL Pensioen.
  • De SPAWW heeft een betalingsregeling voor bedrijven die in problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Het is nog mogelijk je hiervoor aan te melden. Hierbij dient een ondertekende NOW aanvraag meegestuurd te worden. Voor alle andere bedrijven heeft de stichting PAWW de reguliere incassoprocedures inmiddels weer hervat.

  Naast de NOW zijn er meer steunmaatregelen afgekondigd door de overheid.

  Ledenzorg

  Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Heb je behoefte aan een gesprek om je hart te luchten of zorgen te delen? Schroom niet om hulp te vragen.

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:37


  Ja, als er op je bedrijf mensen over of tekort zijn, kun je in- of uitlenen van of aan een collega onderneming. Hiervoor is aan te raden om afspraken in een overeenkomst collegiale in- en uitlening vast te leggen.

   

  Tip!

  In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek.

Vaccineren

 • Hoe krijgen internationale werknemers een oproep voor vaccinatie?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:42

  Alle personen, die in Nederland wonen en ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) of Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) bij de gemeente, komen in aanmerking voor de COVID-19-vaccinatie. Tijdige en correcte inschrijving is dan ook van belang. Daarnaast komen ook personen die niet in Nederland wonen of zijn geregistreerd maar langer dan 1 maand in Nederland verblijven in aanmerking voor de COVID-19-vaccinatie. Hierbij moet je denken aan asielzoekers, Nederlandse diplomaten en militairen die in het buitenland zijn, maar ook aan internationale werknemers. Op dit moment worden alleen volwassenen van 18 jaar en ouder gevaccineerd.

  Internationale werknemers hoeven dus niet voor een vaccinatie naar hun thuisland. Uiteraard staat het hen vrij die keuze zelf te maken. In de meeste Europese landen is al een begin gemaakt met het vaccineren van de bevolking. Net zoals in Nederland gebeurt dat in etappes. Zo kiest Polen ervoor om te beginnen met medisch personeel en daarna met bewoners van verpleeghuizen, ouderen, leraren, politiemensen en militairen. Het doel is om in het najaar iedereen gevaccineerd te hebben.

Avondklok

 • Mag een internationale werknemer vanaf of naar zijn thuisland reizen tijdens de avondklok?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:46

  Als de werknemer naar Nederland reist, dan moet hij laten zien dat hij uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom hij tijdens de avondklok reist. Wil de werknemer juist tijdens de avondklok naar zijn thuisland terugreizen dan is het advies om de ‘eigen verklaring avondklok’ in te vullen en daarop aan te geven dat hij onderweg is naar zijn thuisland. Probeer waar mogelijk het reizen tijdens de avondklok zoveel als mogelijk te voorkomen, want alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.

 • Hoe is het geregeld met de werkgeversverklaring voor uitzendkrachten, stagiaires, ZZP’ers of vrijwilligers?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:46

  • Bij uitzendkrachten mag zowel een uitlener als een inlener die over de benodigde gegevens beschikt de werkgeversverklaring invullen.
  • Stagiaires worden beschouwd als werknemers van de organisatie waar zij stage lopen of een opleidingstraject volgen. Zij kunnen dus ook een werkgeversverklaring krijgen als hun werk tijdens de avondklok noodzakelijk is.
  • Vrijwilligers kunnen ook een werkgeversverklaring krijgen wanneer er sprake is van noodzakelijke hulp aan een hulpbehoevende of medische hulp aan mens of dier. In andere gevallen moeten de activiteiten gedurende de dag plaats te vinden.
  • De zzp’er of ondernemer heeft een eigen verklaring avondklok nodig voor het reizen tijdens de avondklok. Daarnaast heeft hij een werkgeversverklaring bij zich die hij zelf invult. Daarin neemt hij ook de (bedrijfs-)naam en contactgegevens van jou als opdrachtgever op. Als de ondernemer of ZZP’er geen opdrachtgever heeft vult hij zijn eigen bedrijf in. De ZZP’er kan dus zelf de eigen werkgeversverklaring invullen en tekenen.
 • Mag je als werkgever of ondernemer een verklaring invullen wanneer dieren (niet medisch) moeten worden verzorgd?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:45

  Ja, dit is toegestaan wanneer de zorg voor deze dieren noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld tot het moment dat de avondklok niet meer van toepassing is (na 4.30 uur).

 • Mogen alleen werknemers met een cruciaal beroep werken tijdens de avondklok?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:45

  Het is aan de werkgever om te bepalen of de werkzaamheden noodzakelijk zijn gedurende de avondklok en om dit op het werkgeversformulier aan te geven. Dit is niet gekoppeld aan de lijst met cruciale beroepen.

 • Is het formulier ‘eigen verklaring avondklok’ ook in vertalingen beschikbaar en hoe lang is dit formulier geldig?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:44

  Ja, er zijn vertalingen beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. Als de werknemer in een bepaalde periode elke dag tijdens de avondklok naar buiten moet, kan hij dit aangeven op de verklaring. Hij vult dan de aaneengesloten periode in. Voor de volgende periode (bijvoorbeeld na het weekend) vult hij een nieuw formulier in.

 • Moet ik de werkgeversverklaring fysiek of digitaal ter beschikking stellen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:44

  Beide is toegestaan. Op de website van Rijksoverheid staat een duidelijke invulinstructie. Het is ook mogelijk om Excelbestanden te koppelen aan het formulier en daarmee gemakkelijk meerdere verklaringen ineens te kunnen genereren.

  .

 • Wie vult de werkgeversverklaring in en hoe lang is deze geldig?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:43

  Degene die namens de werkgever het formulier invult vermeld zijn functie op de verklaring. Dit kan bijvoorbeeld ook de direct leidinggevende van de werknemer zijn. Je vult in voor welke dagen en tijdstippen de werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (bijvoorbeeld elke week op maandag en dinsdag) of een aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk.

  Ben je zelf ZZP’er of ondernemer? Dan mag je je eigen werkgeversverklaring invullen als het noodzakelijk is dat je voor werk tijdens de avondklok buiten bent. Daarnaast is ook de ‘eigen verklaring avondklok’ nodig, dus je mag alleen op straat met beide formulieren.

 • Hoe kom ik als werkgever aan de ‘werkgeversverklaring avondklok’?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:43

  De Rijksoverheid heeft hiervoor een format opgesteld. Het is niet de bedoeling dat u een eigen formulier opstelt. Naast de werkgeversverklaring heeft de werknemer ook altijd de ‘eigen verklaring avondklok’ nodig. De werknemer moet dus altijd 2 formulieren bij zich dragen als hij tijdens de avondklok buiten is!