Coronavirus – Veelgestelde vragen

Coronavirus – Veelgestelde vragen

In samenwerking met LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB doen wij er alles aan om de informatie rondom corona actueel en juist te houden. Je kunt echter geen rechten aan de antwoorden ontlenen. Heb je een vraag maar staat deze niet in dit overzicht? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of stuur een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl. Voor algemene informatie over corona en werkgeverschap kun je ook terecht bij Rijksoverheid.

Corona en de dagelijkse praktijk

 • Moet ik mijn risico- inventarisatie & evaluatie (RIE) aanpassen vanwege corona?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:41

  Ja, hiervoor is door Stigas een coronachecklist ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de reguliere RIE van Stigas. Met de checklist kun je nagaan of de maatregelen die jij neemt tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Bij een eventuele controle van de Inspectie SZW wordt ook gecontroleerd of er een ingevulde coronachecklist is.

 • Wat kan ik doen als werkgever tegen corona en hoe informeer ik mijn werknemers?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:41

  Geef vooral zelf het goede voorbeeld!

  Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting. Zorg voor de volgende zaken:

  • Laat waar mogelijk medewerkers thuiswerken;
  • Maak gebruik van het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw;
  • Communiceer hygiënemaatregelen met werknemers, bij voorkeur in hun eigen taal (zie hieronder);
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg ervoor dat werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer het toilet, deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Werken er op jouw bedrijf uitzendkrachten? Wijs het uitzendbureau en de uitzendkrachten op het agrarisch coronaprotocol en laat hen ook volgens dit protocol werken;
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland.

  Informatieposters

  Stigas heeft informatieposters ontwikkeld die je kunt ophangen op je bedrijf. De poster is in 7 verschillende talen beschikbaar. Rijksoverheid heeft ook informatieposters in andere talen beschikbaar.

   

Verzuim en verlof

 • Mijn werknemer heeft corona. Moet ik zijn loon doorbetalen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:30

  Is er corona vastgesteld dan gelden de normale regels bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%. Je betaalt dus het loon van de zieke medewerker door en volgt het normale verzuimproces of -protocol.

  Wil je meer weten over waar je mee te maken krijgt als een werknemer corona heeft en welke acties er van jou als werkgever worden verwacht? Bekijk hier onze factsheet.

 • Mogen werknemers in een vitaal beroep werken met lichte verkoudheidsklachten?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:31

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren is afgesproken dat alle werknemers met klachten die kunnen duiden op corona thuis blijven. Er is een grotere kans dat de werknemer besmet is dan iemand zonder klachten, met alle risico’s voor jou, je andere werknemers en bedrijfscontinuïteit van dien. Het advies is om de werknemer met verkoudheidsklachten zo snel mogelijk te laten testen op corona.

  Is de betreffende werknemer met verkoudheidsklachten getest en is er geen corona vastgesteld? Denk als werkgever na of je deze werknemer direct weer aan de slag wilt zetten. Mogelijk kan hij andere werknemers aansteken waardoor zij op een later moment ook getest moeten worden en uit de running zijn. Praktisch kun je dit oplossen door met deze verkouden werknemer afspraken te maken over thuiswerken of het (gedeeltelijk) opnemen van overuren of vakantiedagen.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Laatste update: 20 april 2021, 09:48

  Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig of geen andere oplossingen voor de werknemer dan zelf thuis te blijven. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur en is alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: hiervan kan sprake zijn als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen. Wegens besmettingsgevaar is hij/zij (en zijn eventuele partner) momenteel vaak de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal 2 weken (voor een parttime werknemer geldt dit naar rato) en de werknemer krijgt 70% van zijn loon doorbetaald.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.
  • Tot slot kan het tijdelijk verlagen van de arbeidsduur of het opnemen van onbetaald verlof wellicht uitkomst bieden.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Quarantaine

 • Is er voor werkgevers een compensatie voor het quarantaine-verzuim?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:34

  Nee, op dit moment is daar helaas geen compensatie voor. LTO Nederland heeft zich samen met andere belangenbehartigers hard gemaakt voor een vergoeding voor werkgevers, maar de overheid heeft aangegeven hier geen mogelijkheden voor te zien. Er is gepleit voor het tijdelijk schrappen van de hoge WW-premie.

 • Moet een werknemer die uit een oranje reisgebied komt in quarantaine?

  Laatste update: 27 mei 2021, 13:39

  Dit is een dringend advies van de overheid. De quarantaineplicht van tien dagen kan worden verkort door op de vijfde dag na aankomst een coronatest te laten doen. Is de uitslag negatief, dan kan de quarantaine worden beëindigd.  Voor grenswerkers zijn er uitzonderingen.

 • Mijn werknemer reist naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

  Laatste update: 27 mei 2021, 13:38

  Reist een werknemer naar het buitenland en hij kan niet terugkeren, dan hoef je als werkgever niet door te betalen als de werknemer daar schriftelijk, van te voren, op is gewezen. Reist een werknemer naar een land met een oranje kleurcode en is hij er vooraf door jou op gewezen dat de eventuele negatieve consequenties voor zijn eigen rekening komen? Dan mag je ervan uitgaan dat de werknemer niet hoeft te worden doorbetaald. Op dit moment zijn alle landen in de wereld oranje of rood. In principe is het niet mogelijk een land met code rood in te reizen.

  De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor agrarische werkgevers een voorbeeldbrief (met Poolse en Engelse vertaling) inclusief een toelichting ontwikkeld. Daarmee wordt de werknemer gewezen op de genoemde risico’s. Mocht het tot een discussie of conflict met een werknemer komen, dan heb je als werkgever een sterkere positie. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

 • Mijn werknemer moet in thuisquarantaine vanwege een ziek gezinslid. Moet ik het loon doorbetalen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:32

  In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer. Er is hier geen sprake van ziekte en daardoor kun je als werkgever geen beroep doen op de verzuimverzekering. Laat de werknemer waar mogelijk thuiswerken.

  De werknemer komt in aanmerking voor de mogelijkheid om zich te laten testen zonder klachten. In het geval van nauwe contacten (waar gezinsleden onder vallen) kan dit vaak al direct na vaststelling van de coronabesmetting van het gezinslid.

Arbeidsmigranten, huisvesting en zorgverzekering

 • Wanneer is een negatieve COVID-test verplicht bij internationaal reizen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:38

  De verplichting om een negatieve testuitslag te overleggen bij inreizen vanuit hoog-risicolanden per vliegtuig, bus, trein of een schip. De negatieve testuitslag moet blijken uit een NAAT-test die maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland moet zijn afgenomen. Reizigers die per vliegtuig of per ferry inreizen vanuit hoog-risicolanden moeten eveneens een negatieve sneltest-uitslag kunnen overleggen. Kunnen zij een negatieve uitslag laten zien van een NAAT-test (zie boven) van maximaal 24 uur oud, dan kan deze sneltest achterwege blijven. Dit betekent dat personen die met een eigen auto of een klein taxibusje naar Nederland reizen (op dit moment) zijn uitgezonderd. Deze maatregel komt bovenop de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan; niet in plaats van. Meer informatie hierover op onze grenzenpagina.

 • Moeten arbeidsmigranten die samenwonen ook 1,5 meter afstand houden, bijvoorbeeld op straat?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:39

  Nee, dat hoeft niet. Per 1 december geldt namelijk de regel dat 1,5 meter altijd moet, behalve in een aantal gevallen. Mensen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, hoeven geen 1,5 meter te houden. Het gaat om een brede uitzondering zodat verschillende woonvormen hieronder vallen. Een groepje dat samenwoont, hoeft bij vervoer evenmin 1,5 meter afstand te houden.

 • 1. Kunnen arbeidsmigranten naar Nederland komen en zijn er formulieren of een negatieve COVID-test verklaring nodig om de grens over te komen?

  Laatste update: 20 april 2021, 09:46

  Voor informatie over grenzen en grenspassages verwijzen wij naar onze grenzenpagina.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Hoe zorg ik voor ‘coronaproof ’ huisvesting?

  Laatste update: 23 maart 2021, 16:13

  We adviseren je dringend om minimaal alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting.

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips lees je ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:39

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kun je hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als werknemers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht staat meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Wanneer je probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN-nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij het uitzendbureau waar je mee werkt na te vragen of de mensen die bij jou werken wel verzekerd zijn. Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

   In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

Algemeen/overig

 • Welke noodmaatregelen zijn er getroffen om ondernemers door de coronacrisis te helpen?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:36

  Een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen:

  • De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Op onze themapagina lees je er alles over.
  • Uitstel van belastingen is mogelijk, klik hier voor meer informatie.
  • Tot 1 juli 2020 hadden BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt een versoepeld incassobeleid. Na 1 juli is het reguliere incassobeleid weer van toepassing. Lukt het niet tijdig te betalen? Neem dan contact op met BPL Pensioen.
  • De SPAWW heeft een betalingsregeling voor bedrijven die in problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Het is nog mogelijk je hiervoor aan te melden. Hierbij dient een ondertekende NOW aanvraag meegestuurd te worden. Voor alle andere bedrijven heeft de stichting PAWW de reguliere incassoprocedures inmiddels weer hervat.

  Naast de NOW zijn er meer steunmaatregelen afgekondigd door de overheid.

  Ledenzorg

  Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Heb je behoefte aan een gesprek om je hart te luchten of zorgen te delen? Schroom niet om hulp te vragen.

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?

  Laatste update: 30 maart 2021, 15:37


  Ja, als er op je bedrijf mensen over of tekort zijn, kun je in- of uitlenen van of aan een collega onderneming. Hiervoor is aan te raden om afspraken in een overeenkomst collegiale in- en uitlening vast te leggen.

   

  Tip!

  In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek.

Vaccineren & testen

 • Heeft een werknemer recht op loon als hij onder werktijd zijn coronavaccinatie gaat halen?

  Werknemers halen hun coronavaccinatie in principe zoveel mogelijk buiten werktijd. De GGD priklocaties zijn 7 dagen per week geopend, vaak ook in de avonduren zodat iedereen de kans heeft buiten werktijd zijn vaccinatie te halen. Alleen als het echt nodig is dat iemand zich, in overleg met de werkgever, in werktijd laat prikken, dan worden de uren doorbetaald. Het doorbetalen van de tijd die nodig is om de coronavaccinatie onder werktijd te halen kan voor de werknemer wel een aanmoediging zijn om zich te laten vaccineren.

 • Kan ik corona zelftesten inzetten voor mijn personeel?

  Werkgevers mogen zelftesten aanbieden aan hun personeel. Gebruik van een zelftest door werknemers is altijd op basis van vrijwilligheid. Van enige dwang, sanctie of indirecte verplichting mag geen sprake zijn. Goedgekeurde zelftesten zijn te koop bij apothekers, drogisterijen, supermarkten of via internet.

 • Hoe krijgen internationale werknemers een oproep en hoe maken ze een afspraak voor vaccinatie?

  Laatste update: 27 mei 2021, 13:36

  Internationale werknemers die in hun thuisland nog niet zijn gevaccineerd, kunnen zich in Nederland laten vaccineren. Voorwaarde is dat zij langer dan vier weken in Nederland verblijven. En uiteraard moet men op basis van leeftijd of medische achtergrond aan de beurt zijn. Ingeschreven staan in Basisregistratie Personen (BRP) of Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) is voor het verkrijgen van een vaccin geen voorwaarde.

  Via de BRP ontvangen internationale werknemers een uitnodiging voor een vaccinatie. Zijn zij niet ingeschreven, dan ontvangen zij geen uitnodiging. In dat geval kan men zelf een afspraak maken via 0800-7070. Houd daarbij het burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Een andere optie is om via DigiD een afspraak te maken. Let op: een afspraak maken kan alleen als wanneer je op grond van leeftijd of medische achtergrond aan de beurt bent. Na het vaccineren ontvangt men een vaccinatiebewijs.

  Internationale werknemers hoeven dus niet voor een vaccinatie naar hun thuisland. Uiteraard staat het hen vrij die keuze zelf te maken.