Coronavirus – Veelgestelde vragen

Laatste update: 5 november 2020, 10:24

Coronavirus – Veelgestelde vragen

In samenwerking met LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB doen wij er alles aan om de informatie rondom corona actueel en juist te houden. U kunt echter geen rechten aan de antwoorden ontlenen. Heeft u een vraag maar staat deze niet in dit overzicht? Vult u dan het contactformulier in onderaan onze corona themapagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor algemene informatie over corona en werkgeverschap kunt u ook terecht bij Rijksoverheid.

Corona en de dagelijkse praktijk

 • Is de agrarische sector van plan collectief sneltesten in te kopen?

  Laatste update: 31 december 2020, 09:51

  De ontwikkelingen met sneltesten gaan op dit moment erg snel. Landelijk wordt keihard gewerkt aan tests voor organisaties en bedrijven. Het aanbod is echter nog niet goed genoeg om dit breed uit te rollen. LTO Nederland heeft in een eerder stadium gekeken of het mogelijk en verstandig is om collectief tests in te kopen bij een particuliere instantie die landelijk werkt. Zij konden helaas geen goed aanbod vinden dat landelijk beschikbaar, snel, aantoonbaar betrouwbaar en gunstig geprijsd is. Bovendien zijn de wachttijden voor tests bij de GGD vergelijkbaar of soms zelfs korter dan bij particuliere aanbieders. Wij adviseren dan ook om bij klachten altijd eerst de GGD te bellen en te kijken of vlot getest kan worden.

  Mocht u zich willen oriënteren op particuliere/ commerciële coronatesten, kijk dan goed naar het type test en de betrouwbaarheid daarvan. Het RIVM heeft op haar website een overzicht geplaatst wat u daarbij kan helpen.

 • Is het zinvol een werknemer zonder coronaklachten te laten testen?

  Laatste update: 31 december 2020, 09:48

  Soms wel, als iemand in quarantaine zit mag hij zich 5 dagen na het laatste, nauwe contact met de besmette persoon laten testen. Is de uitslag negatief? Dan hoeft deze persoon niet meer in quarantaine te blijven. Let op: dit kan alleen als u een melding krijgt in de CoronaMelder app. Of als u uit bron- en contactonderzoek naar voren komt. Bekijk hier de informatie van Rijksoverheid over dit testbeleid.

  In andere gevallen heeft het geen zin om een werknemer te testen die (nog) geen klachten heeft. Een negatieve test sluit dan niet uit dat iemand wel besmet is. Het kan zijn dat de test het virus nog niet oppikt omdat er nog te weinig virusdeeltjes in de neus en keel zitten. De persoon zit dan nog in zijn incubatietijd. Een negatieve coronatest is daarom ook nooit een vervanging voor het advies om in quarantaine te gaan.

 • Moet ik mijn risico- inventarisatie & evaluatie (RIE) aanpassen vanwege corona?

  Laatste update: 17 december 2020, 14:08

  Ja, hiervoor is door Stigas een coronachecklist ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de reguliere RIE van Stigas. Met de checklist kunt u nagaan of de maatregelen die u neemt tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Bij een eventuele controle van de Inspectie SZW wordt ook gecontroleerd of u een ingevulde coronachecklist bezit.

 • Wat kan ik doen als werkgever tegen corona en hoe informeer ik mijn werknemers?

  Laatste update: 31 december 2020, 09:45

  Geef vooral zelf het goede voorbeeld!

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting. Zorg voor de volgende zaken:

  • Laat waar mogelijk uw medewerkers thuiswerken;
  • Maak gebruik van het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw;
  • Communiceer hygiënemaatregelen naar uw werknemers, bij voorkeur in hun eigen taal (zie hieronder);
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg ervoor dat uw werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer het toilet, deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Werkt u met uitzendkrachten? Wijs uw uitzendbureau en uw uitzendkrachten ook agrarische coronaprotocol en laat hen ook volgens dit protocol werken;
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland. Klik hier om de poster te downloaden.

  Informatieposters

  Stigas heeft informatieposters ontwikkeld die u kunt downloaden en ophangen op uw bedrijf. De poster is in 7 verschillende talen beschikbaar. Klik hier om te downloaden. Rijksoverheid heeft ook informatieposters in andere talen beschikbaar, klik hier.

Verzuim en verlof

 • Mijn werknemer heeft corona. Moet ik zijn loon doorbetalen?

  Laatste update: 17 december 2020, 13:59

  Is er corona vastgesteld dan gelden de normale regels bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%. U betaalt dus het loon van uw zieke medewerker door en u volgt het normale verzuimproces of -protocol.

  Wilt u meer weten over waar u mee te maken krijgt als een werknemer corona heeft en welke acties er van u als werkgever worden verwacht? Bekijk hier onze factsheet.

 • Mogen werknemers in een vitaal beroep werken met lichte verkoudheidsklachten?

  Laatste update: 17 december 2020, 13:59

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren is afgesproken dat alle werknemers met klachten die kunnen duiden op corona thuis blijven.  Er is een grotere kans dat de werknemer besmet is dan iemand zonder klachten, met alle risico’s voor u, uw andere werknemers en bedrijfscontinuïteit van dien. Het advies is om de werknemer met verkoudheidsklachten zo snel mogelijk te laten testen op corona.

  Is uw werknemer met verkoudheidsklachten getest en is er geen corona vastgesteld? Denk als werkgever na of u deze werknemer direct weer op uw bedrijf aan de slag wilt zetten. Mogelijk kan hij andere werknemers aansteken waardoor zij op een later moment ook getest moeten worden en uit de running zijn. Praktisch kunt u dit oplossen door met deze verkouden werknemer afspraken te maken over thuiswerken of het (gedeeltelijk) opnemen van overuren of vakantiedagen.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Laatste update: 31 december 2020, 10:03

  Werknemers die werkzaam zijn in cruciale sectoren zoals de voedselketen, kunnen gebruik maken van noodopvang. De medewerkers in de sierteeltsector komen niet in aanmerking voor deze noodvoorziening. Overleg met uw medewerker of en wanneer hij verlof wil opnemen om zijn kinderen op te vangen. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur en is alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: hier van sprake zijn als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen. Wegens besmettingsgevaar is hij/zij (en zijn eventuele partner) momenteel vaak de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal 2 weken (voor een parttime werknemer geldt dit naar rato) en de werknemer krijgt 70% van zijn loon doorbetaald.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.
  • Tot slot kan het tijdelijk verlagen van de arbeidsduur of het opnemen van onbetaald verlof wellicht uitkomst bieden.

  Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig of geen andere oplossingen voor de werknemer dan zelf thuis te blijven. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Quarantaine

 • Is er voor werkgevers een compensatie voor het quarantaine-verzuim?

  Laatste update: 31 december 2020, 10:37

  Nee, op dit moment is daar helaas geen compensatie voor. LTO Nederland heeft zich samen met andere belangenbehartigers hard gemaakt voor een vergoeding voor werkgevers, maar de overheid heeft aangegeven hier geen mogelijkheden voor te zien. Er wordt momenteel gepleit voor het tijdelijk schrappen van de hoge WW-premie. Lees hierover meer in dit bericht.

 • Moet een werknemer die uit een oranje reisgebied komt in quarantaine?

  Laatste update: 31 december 2020, 11:32

  Dit is een dringend advies van de overheid. Het advies geldt zowel voor werknemers die op vakantie zijn geweest als voor internationale werknemers die normaal gesproken wonen in dit land en in Nederland komen om te werken op uw bedrijf. Voor grenswerkers zijn er uitzonderingen, deze leest u op onze themapagina Europese Grenzen. Lees hier meer over het dringende advies van 10 dagen quarantaine voor internationale werknemers en hoe u hier praktisch mee kunt omgaan.

  Mogelijk komt er vanaf 15 januari 2021 verandering in dit beleid en kunnen reizigers (waar ook internationale werknemers onder geschaard worden) zich op dag 5 van de quarantaine laten testen, ook al hebben ze geen klachten. Lees hier meer.

 • Mijn werknemer gaat op vakantie naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

  Laatste update: 31 december 2020, 10:30

  Of u als werkgever de quarantaine of niet tijdig terug kunnen keren van vakantie moet doorbetalen hangt onder andere af van de vakantiebestemming en of u als werkgever voor de vakantie schriftelijk heeft gecommuniceerd met de werknemer over de mogelijke gevolgen. Reist een werknemer naar een land met een oranje kleurcode en is hij er vooraf door u op gewezen dat de eventuele negatieve consequenties voor zijn eigen rekening komen? Dan mag u ervan uitgaan dat u de werknemer niet hoeft door te betalen. Op dit moment zijn alle landen in de wereld oranje of rood. In principe is het niet mogelijk een land met code rood in te reizen.

  De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor agrarische werkgevers een voorbeeldbrief met toelichting ontwikkeld waarmee de werknemer wordt gewezen op deze risico’s. Mocht het tot een discussie of conflict met uw werknemer komen, dan heeft u als werkgever een sterkere positie. U kunt het model, inclusief Engelse en Poolse vertaling, hier downloaden. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

 • Mijn werknemer moet in thuisquarantaine vanwege een ziek gezinslid. Moet ik het loon doorbetalen?

  Laatste update: 31 december 2020, 10:26

  In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer. Er is hier geen sprake van ziekte en daardoor kunt u geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Laat uw werknemer waar mogelijk thuiswerken.

  Mogelijk komt de werknemer ook in aanmerking voor de mogelijkheid om zich op dag 5 na het laatste nauwe contact te laten testen. Dit zal dan naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek van de GGD. Is de testuitslag op dag 5 negatief, dan kan de werknemer uit thuisquarantaine.

Arbeidsmigranten, huisvesting en zorgverzekering

 • Wanneer is een negatieve COVID-test verplicht bij internationaal reizen?

  Wie met de trein, de bus of een schip vanuit het buitenland naar Nederland reist, moet vanaf 29 december 00:01 uur een negatieve COVID-testverklaring kunnen laten zien aan de vervoerder. De negatieve testuitslag moet blijken uit een PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland moet zijn afgenomen. Dit betekent dat personen die met een eigen auto of een klein taxibusje naar Nederland reizen (op dit moment) zijn uitgezonderd. Deze maatregel komt bovenop de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan; niet in plaats van. Lees hier meer.

 • Moeten arbeidsmigranten die samenwonen ook 1,5 meter afstand houden, bijvoorbeeld op straat?

  Laatste update: 31 december 2020, 11:38

  Nee, dat hoeft niet. Per 1 december geldt namelijk de regel dat 1,5 meter altijd moet, behalve in een aantal gevallen. Mensen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, hoeven geen 1,5 meter te houden. Het gaat om een brede uitzondering zodat verschillende woonvormen hieronder vallen. Een groepje dat samenwoont, hoeft bij vervoer evenmin 1,5 meter afstand te houden.

 • Kunnen arbeidsmigranten naar Nederland komen en zijn er formulieren nodig om de grens over te komen?

  Laatste update: 17 december 2020, 14:06

  Voor informatie over grenzen en grenspassages verwijzen wij u naar onze themapagina.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Hoe zorg ik voor ‘coronaproof ’ huisvesting?

  Laatste update: 31 december 2020, 11:37

  We adviseren u dringend om minimaal alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting.

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips leest u ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Laatste update: 31 december 2020, 11:37

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kunt u hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als uw werknemers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht vindt u meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Als u probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij uw uitzendbureau na te vragen of de mensen die naar u uitgezonden worden, wel verzekerd zijn.

  Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

Algemeen/overig

 • Welke noodmaatregelen zijn er getroffen om ondernemers door de coronacrisis te helpen?

  Laatste update: 31 december 2020, 10:58

  Een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen:

  • De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Op onze themapagina leest u er alles over.
  • Uitstel van belastingen is mogelijk, klik hier voor meer informatie.
  • Tot 1 juli 2020 hadden BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt een versoepeld incassobeleid. Na 1 juli is het reguliere incassobeleid weer van toepassing. Lukt het niet tijdig te betalen? Neem dan contact op met BPL Pensioen.
  • De SPAWW heeft een betalingsregeling voor bedrijven die in problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Het is nog mogelijk u hiervoor aan te melden. Hierbij dient u een ondertekende NOW aanvraag mee te sturen. Voor alle andere bedrijven heeft de stichting PAWW de reguliere incassoprocedures inmiddels weer hervat.

  Naast de NOW zijn er meer steunmaatregelen afgekondigd door de overheid. Bekijk de maatregelen hier: noodpakket 3.0.

  Ledenzorg

  Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Heeft u behoefte aan een gesprek om uw hart te luchten of zorgen te delen? Schroom niet om hulp te vragen. Klik hier voor meer informatie.

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?

  Laatste update: 17 december 2020, 14:05


  Ja, als u mensen over of tekort heeft, kunt u in- of uitlenen van of aan een collega onderneming. U kunt hier een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening downloaden.

   

   

   

  Tip!

  In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek.