Geen loondoorbetaling tijdens quarantaine na buitenlandse vakantiereis

Appels oogsten

Het kabinet heeft recent aangegeven dat als werknemers er bewust voor kiezen om naar het buitenland te reizen voor vakantie, zij daarmee bewust een risico op een verplichte quarantaine bij thuiskomst nemen. Werknemers die niet thuis kunnen werken, hebben dan geen recht op loon. Werknemers kunnen wel het gesprek aangaan met de werkgever om verlofuren of vakantieuren op te nemen voor de duur van quarantaine.

Werkgevers worden geadviseerd om werknemers voor vertrek te wijzen op het risico dat reisadviezen snel kunnen veranderen waardoor er een risico is op quarantaine bij terugkomst in Nederland. De voorbeeldbrief die de Werkgeverslijn hiervoor heeft ontwikkeld kan hierbij als leidraad worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.