Voorbeeldbrief vakantie gedurende coronatijd inclusief vertalingen

Kleurrijke bloemen in kas

De coronapandemie heeft invloed op internationaal reizen. Denk bijvoorbeeld aan het op vakantie gaan of heen- of terugreizen naar het thuisland in het geval van een internationale werknemer. Reizen kan hierdoor gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de werknemer, bijvoorbeeld omdat de Rijksoverheid dringend adviseert of verplicht om na terugkomst in Nederland in quarantaine te gaan.

Moet jij als werkgever quarantaine of niet tijdig terug kunnen keren van vakantie doorbetalen? Dat hangt onder andere af van de (vakantie-)bestemming en of je als werkgever vóór de vakantie schriftelijk heeft gecommuniceerd met de werknemer over de mogelijke gevolgen.

  • Reist een werknemer naar een land met een oranje kleurcode of naar een land die staat op de lijst met landen waarvoor een quarantaineplicht geldt? En is hij er vooraf door u op gewezen dat de eventuele negatieve consequenties voor zijn eigen rekening komen? Dan mag u ervan uitgaan dat u de werknemer niet hoeft door te betalen.
  • Reist een werknemer naar een land met een gele kleurcode (de risico’s zijn dan vergelijkbaar met Nederland) maar krijgt dit gebied tijdens het verblijf een oranje kleurcode? Ook dan werkt het in uw voordeel als u de werknemer vooraf schriftelijk hebt gewezen op de consequenties.

Voorbeeldbrief beschikbaar

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor agrarische werkgevers een voorbeeldbrief met toelichting ontwikkeld waarmee de werknemer wordt gewezen op deze risico’s. Mocht het tot een discussie of conflict met een werknemer komen, dan heb jij als werkgever een sterkere positie met deze brief. Je kunt het voorbeeld, inclusief Engelse en Poolse vertaling, hier downloaden.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op via 088 – 888 66 88 of mail naar info@werkgeverslijn.nl.