Een veilig thuis voor Oekraïense vluchtelingen is nu het belangrijkste

Uitzicht

De oorlog in Oekraïne is een ongekende humanitaire crisis. Oekraïense vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen in landen dichtbij, maar ook in Nederland. Nederland heeft een crisisorganisatie ingericht om alle vluchtelingen op te vangen. De EU heeft deze week de tijdelijke beschermingsmaatregel voor alle Oekraïense vluchtelingen geactiveerd. Hiermee wordt geregeld dat zij in alle Europese landen goede opvang en onderdak krijgen waar zij tot rust kunnen komen. Ook moeten de landen zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale bijstand en eventueel ook tot de arbeidsmarkt.

De Nederlandse overheid zet zich nu allereerst in voor het organiseren van tijdelijke opvang en huisvesting en alles wat daarbij komt kijken. Werkgevers die een bijdrage willen leveren aan de opvang van vluchtelingen kunnen hier nadere informatie vinden en zich melden bij hun gemeente. Ook voor het realiseren van toegang tot onderwijs voor volwassenen en kinderen worden op dit moment voorbereidingen getroffen.

In diverse media wordt de indruk gewekt dat de tijdelijke beschermingsmaatregel van de EU Oekraïense vluchtelingen de mogelijkheid biedt om te werken in Nederland. Dat is op dit moment niet mogelijk. Ditzelfde geldt ook voor Oekraïners die momenteel al in Nederland zijn. Bovendien is het nadrukkelijk te prematuur om te verwachten dat Oekraïense vluchtelingen behoefte hebben aan werk. De prioriteit ligt nu bij goede opvang, zodat vluchtelingen tot rust kunnen komen en zij, als ze dat willen en zodra het veilig is, weer naar hun thuisland terug kunnen.

Meer informatie over het Europese besluit is te vinden bij de Raad van de EU. Voor vragen kun je contact opnemen met de Werkgeverslijn.