Derdelanders Oekraïne: voorlopig nog tijdelijke bescherming

Derdelanders, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, mogen voorlopig in Nederland blijven. Dit geldt in ieder geval tot het Europese Hof van Justitie een uitspraak doet. De voorlopige bescherming van derdelanders geldt niet voor mensen die alweer vertrokken zijn uit Nederland.

Vanaf 4 maart 2024 mocht de bescherming van van derdelanders beëindigd worden. Dit leidde tot enkele rechtszaken. Op 25 april 2024 besloot de Raad van State het Europese Hof van Justitie om een uitspraak te vragen. Daarop werd besloten om derdelanders toch onder de bescherming te laten vallen. Dit houdt onder andere in dat derdelanders mogen blijven werken in Nederland, in ieder geval tot het Europese Hof van Justitie uitspraak doet.

Gevolgen voor derdelanders

 • Derdelanders hebben tijdelijke bescherming tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, maar in beginsel niet langer dan tot en met 4 maart 2025.
 • Derdelanders hebben recht op opvang, leefgeld en medische zorg en mogen werken in Nederland.
 • Derdelanders waarvan de asielaanvraag wordt afgewezen, mogen ook in Nederland blijven tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.
 • Derdelanders die al in een opvanglocatie van het de Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten, blijven daar.
 • Derdelanders krijgen zo snel mogelijk een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met meer informatie over onder andere het verblijfsbewijs.

Niet meer ingeschreven bij gemeente

Staat de derdelander niet meer ingeschreven bij de gemeente (BRP)? Dan geldt de bevriezing alleen als de derdelander voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Derdelander heeft zich na 4 maart 2024 laten uitschrijven uit de BRP.
 • Derdelander is niet vertrokken uit Nederland met hulp van Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) of andere financiële hulp.
 • Derdelander is niet vertrokken uit de Schengenlanden.

  Gerelateerde berichten

  Controleren Bewijs van Verblijf Oekraïners

  Heb je medewerkers afkomstig uit Oekraïne op jouw bedrijf aan het werk, of overweeg je personen uit Oekraïne aan te nemen? Dan is het belangrijk dat je goed nakijkt of zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en dus mogen werken in Nederland.

  Vlag Oekraïne
  Oekraïne

  Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt.