Dagvergoeding seniorenregeling glastuinbouw per 1 januari 2024 verlaagd

De seniorenregeling in de glastuinbouw biedt werknemers vanaf 62 jaar de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Op deze manier draagt de regeling bij aan gezond en met plezier blijven werken tot aan de AOW leeftijd. Deelname aan de regeling is in de afgelopen jaren hard gegroeid en naar verwachting zet deze groei de komende tijd nog door. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen blijven maken van de regeling, hebben sociale partners glastuinbouw geconstateerd dat er maatregelen getroffen moeten worden. Eerste stap is om de dagvergoeding voor de seniorenregeling over een jaar – dus per 1 januari 2024 – te verlagen. Op termijn wordt bekeken welke andere maatregelen nodig zijn.

Berekening dagvergoeding

Voor berekening van de dagvergoeding wordt momenteel uitgegaan van functiegroep H met 11 treden. Vanaf 2024 wordt dit aangepast naar functiegroep G met 10 treden. De hoogte van de dagvergoeding wordt jaarlijks in juni bekend gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.

Sociale partners glastuinbouw

De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Noord, LTO Nederland, Plantum en ZLTO.

Fonds Colland Arbeidsmarkt

De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie over de toepassing van de seniorenregeling lees je hier en op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Bron: Colland Arbeidsmarkt