Colland subsidieregelingen

Laatste update: 2 juli 2019, 12:02

Colland subsidieregelingen

Kent u de regelingen vanuit het Colland Arbeidsmarktfonds al waar u en uw werknemers gebruik van kunnen maken? Denk aan tegemoetkoming in kosten T-rijbewijzen, BBL subsidies, cursussen en scholingsvouchers. Vanuit het Colland Arbeidsmarktfonds worden allerlei activiteiten gericht op scholing, arbeidsbeleid en arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw gefinancierd. Op onze themapagina vindt u een overzicht van (een deel van) de regelingen door Colland. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via  088 – 888 66 88  of info@werkgeverslijn.nl.

Wat is Colland en Colland Arbeidsmarkt?

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen uit de agrarische sector. De vier fondsen en regelingen die zich hebben aangesloten zijn:

Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings– en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn  gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Denk aan een geldelijke bijdrage voor taaltraining, een tegemoetkoming in de kosten bij het T-rijbewijs en financiële steun onderwijsbudget voor werknemers.

Zo draagt het fonds bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Wat bieden Colland regelingen u?

Dierhouderij

Colland biedt de dierhouderij de volgende regelingen:

 • Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming Cursusgroepen
 • Scholingsvouchers
 • BBL subsidie

Kijk voor meer informatie op de website.

Glastuinbouw

Colland biedt de glastuinbouw de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Seniorenregeling
 • Cursusgroepen tegemoetkoming
 • BBL-subsidie

Kijk voor meer informatie op de website.

Paddenstoelenteelt

Colland biedt de paddenstoelenteelt de volgende regelingen:

 • Tegemoetkoming T-rijbewijs stagiair
 • Tegemoetkoming cursusgroepen

Kijk voor meer informatie op de website.

Open teelten Tuinbouw

Colland biedt Open teelten Tuinbouw de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • TegemoetkomingT-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers

Kijk voor meer informatie op de website.

 

Open teelten Landbouw

Colland biedt Open teelten Landbouw de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Tegemoetkoming  T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers
 • Overbruggingsfonds (OBF) Onwerkbaar weer Landbouw

Kijk voor meer informatie op de website.

 

 

Open teelten Boomkwekerij 

Colland biedt Open teelten Boomkwekerij de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Tegemoetkoming T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers

Kijk voor meer informatie op de website.

 

Open teelten Bloembollen

Colland biedt Open teelten Bloembollen de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Tegemoetkoming T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers

Kijk voor meer informatie op de website.

 

 

Subsidie T-rijbewijs

Het T-rijbewijs is eigenlijk onmisbaar voor iemand die werkt of stage loopt in de agrarische sector. En het is voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen ook verplicht. Voor u als een ondernemer is het echter een grote kostenpost.

Daarom stelt het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het praktijkonderwijs uit de sectoren dierhouderij, paddenstoelen en Open Teelten. Let op: deze vergoeding loopt tot december 2019.

Scholingvouchers of tegemoetkoming cursusgroepen

Colland Arbeidsmarkt vindt het belangrijk dat werknemers zich blijvend ontwikkelen. Daarom heeft het fonds meerdere tegemoetkomingen om werknemers te stimuleren zich te blijven leren. We bieden bijvoorbeeld in de sector Dierhouderij en Open Teelten scholingvouchers aan.Dit is een persoonlijk budget dat uw werknemers kunnen besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in hun functie wordt gestimuleerd.

Daarnaast kent Colland Arbeidsmarkt ook een regeling voor cursussen. Zowel u als uw werknemers kunnen een cursus volgen en daarvoor een tegemoetkoming krijgen van Colland. Het is van belang dat we het vergroten van vakkennis stimuleren, belangrijk voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als het bedrijf!

Interview met…

Binnenkort leest u hier een interview met Wim van de Boomen. Hij is namens LTO Nederland lid van de Colland sectorraad.

Wist u dat…

de Werkgeverslijn ook mede mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage van de Colland Arbeidsmarkt? Bekijk in ons filmpje wat wij voor u kunnen doen!