Colland subsidieregelingen

Laatste update: 5 juli 2021, 16:27

Colland subsidieregelingen

Ken je de regelingen vanuit het Colland Arbeidsmarktfonds al waar jij en jouw werknemers gebruik van kunnen maken? Denk aan tegemoetkoming in kosten T-rijbewijzen, BBL subsidies, cursussen en scholingsvouchers. Op onze themapagina vind je een overzicht van (een deel van) de regelingen door Colland. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via  088 – 888 66 88  of info@werkgeverslijn.nl.

Wat is Colland en Colland Arbeidsmarkt?

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen uit de agrarische sector. De vier fondsen en regelingen die zich hebben aangesloten zijn:

Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings– en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn  gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Denk aan een geldelijke bijdrage voor taaltraining, een tegemoetkoming in de kosten bij het T-rijbewijs en financiële steun onderwijsbudget voor werknemers. Zo draagt het fonds bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Wat bieden Colland regelingen jou?

Dierhouderij

Colland biedt de dierhouderij de volgende regelingen:

 • Tegemoetkoming T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers
 • BBL-subsidie

Kijk voor meer informatie op de website.

Glastuinbouw

Colland biedt de glastuinbouw de volgende regelingen:

 • Subsidie HBO-opleidingen
 • Individuele taaltraining
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • BBL-subsidie

Kijk voor meer informatie op de website.

Paddenstoelenteelt

Colland biedt de paddenstoelenteelt de volgende regeling:

 • Tegemoetkoming cursusgroepen

Kijk voor meer informatie op de website.

Open teelten Tuinbouw

Colland biedt Open teelten Tuinbouw de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Tegemoetkoming T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers

Kijk voor meer informatie op de website.

 

Open teelten Landbouw

Colland biedt Open teelten Landbouw de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Tegemoetkoming  T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers
 • Overbruggingsfonds (OBF) Onwerkbaar weer Landbouw

Kijk voor meer informatie op de website.

 

 

Open teelten Boomkwekerij 

Colland biedt Open teelten Boomkwekerij de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Tegemoetkoming T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers
 • Overbruggingsfonds (OBF) Onwerkbaar Weer Landbouw

Kijk voor meer informatie op de website.

 

Open teelten Bloembollen

Colland biedt Open teelten Bloembollen de volgende regelingen:

 • Individuele taaltraining
 • Tegemoetkoming T-rijbewijs stagiair
 • Seniorenregeling
 • Tegemoetkoming cursusgroepen
 • Scholingsvouchers

Kijk voor meer informatie op de website.

 

 

Subsidie T-rijbewijs

Het T-rijbewijs is eigenlijk onmisbaar voor iemand die werkt of stage loopt in de agrarische sector. En het is voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen ook verplicht. Voor jou als ondernemer is het echter een grote kostenpost.

Daarom stelt het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het praktijkonderwijs uit de sectoren Dierhouderij en Open Teelten. Bekijk de meest actuele informatie op de site van Colland.

Scholingvouchers of tegemoetkoming cursusgroepen

Colland Arbeidsmarkt vindt het belangrijk dat werknemers zich blijvend ontwikkelen. Daarom heeft het fonds meerdere tegemoetkomingen om werknemers te stimuleren te blijven leren. Ze bieden bijvoorbeeld in de sector Dierhouderij en Open Teelten scholingvouchers aan. Dit is een persoonlijk budget dat werknemers kunnen besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in hun functie wordt gestimuleerd.

Daarnaast kent Colland Arbeidsmarkt ook een regeling voor cursussen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen een cursus volgen en daarvoor een tegemoetkoming krijgen van Colland. Het is van belang dat we het vergroten van vakkennis stimuleren, belangrijk voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als het bedrijf!

Projecten met financiering door Colland

LTO Nederland, ZLTO, LLTB en LTO Noord voeren ieder jaar gezamenlijk projecten uit die worden gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt. Bekijk een overzicht van de actuele projecten op de site van LTO Nederland. 

LTO start projecten op waar leden om hebben gevraagd of waarvan zij denkt dat leden daar behoefte aan hebben. Heb je ook een projectidee, waar niet alleen jouw bedrijf maar meerdere werkgevers baat bij hebben? Bel dan naar de Werkgeverslijn en vraag naar Ria Wilzing (projectleider ondernemerschap en onderwijs bij LTO Noord) of mail rwilzing@ltonoord.nl.

Ook de Werkgeverslijn krijgt een financiële bijdrage van Colland Arbeidsmarkt