Colland subsidieregeling voor scholing: kies de juiste opleider!

Vergadering

Het is mogelijk om bij Colland Arbeidsmarkt subsidie aan te vragen voor cursussen en opleidingen. Maar let daarbij op dat je kiest voor een opleider die voldoet aan de voorwaarden. Informeer jezelf vooraf goed en voorkom teleurstelling achteraf.

Hoe werkt het?

Om gebruik te kunnen maken van de zogenaamde cursusgroepenregeling van Colland zijn er een aantal belangrijke voorwaarden. Allereerst moet de opleider vallen onder onze definitie van ‘school’. Onder een school verstaat Colland in zijn algemeenheid: “een organisatie (rechtspersoon) die zich hoofdzakelijk richt op het geven van onderwijs”. Per sector kan de precieze definitie iets afwijken, zoek deze definitie op in het Colland cursusreglement van jouw sector. Twijfel je of de opleider die jij voor ogen hebt voldoet? Neem dan contact op met de Colland via 088 008 45 50 of via de mail info@colland-administratie.nl. De tweede belangrijke voorwaarde is dat de inschrijving van het betreffende cursusaanbod openbaar toegankelijk moet zijn, bijvoorbeeld via de website van de opleider.

Van belang zijn ook de volgende zaken:

  • Controleer of de factuur van de school de volgende gegevens bevat: naam cursist, naam cursus, feitelijke cursusdata en de kosten. Zo niet, vraag dan voordat je de aanvraag gaat indienen een nieuwe factuur bij de opleider waarop al deze gegevens vermeld staan. De factuur moet je uploaden bij je subsidie aanvraag.
  • Dien op tijd je declaratie in. Je kunt dit doen na afloop van de cursus maar uiterlijk tot 2 maanden na de laatste cursusdag.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De daadwerkelijke subsidieaanvraag doe je via www.colland-administratie.nl. Je hebt hierbij het Colland aansluitnummer van de werkgever en het pensioennummer van de werknemer nodig. Heb je vragen over de aanvraag neem dan rechtstreeks contact op met Colland. Heb je een andere vraag over het belang van scholing en de inzet daarvan op jouw bedrijf? In veel agrarische sectoren is hiervoor een scholingsadviseur beschikbaar die je graag verder helpt. Kijk op onze themapagina voor de contactgegevens.