Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Boer voert koeien

De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 17 april 2021. Dit besluit is op 16 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hierdoor geldt de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.