Arbeidsovereenkomst

Laatste update: 27 mei 2020, 15:07

U denkt erover een medewerker in eigen dienst te nemen. Hoe zorgt u voor een passende arbeidsovereenkomst? En is het wel mogelijk om een medewerker in eigen dienst flexibel in te zetten? Op deze themapagina vindt u alle informatie op één plek. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via 088 – 88 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

“De hoeveelheid werk in de agrarische sector verschilt per seizoen, per week of soms zelfs per regenbui. Om te kunnen anticiperen op die pieken en dalen wil je flexibel kunnen omgaan met personeel. Vaak wordt gedacht dat flexibele arbeid alleen mogelijk is met bijvoorbeeld een uitzendbureau. Dat is niet zo. Lees verder… 

Webinar ‘Afspraken op papier’

De Werkgeverslijn organiseerde eerder een webinar over het belang van afspraken vastleggen op papier. In deze webinar gaat Maartje Jager, adviseur bij de Werkgeverslijn, in gesprek met Jaap Bosma. Jaap is vakbondsbestuurder bij CNV Vakmensen. Aan de orde komt onder andere welke zaken er geregeld moeten zijn in een arbeidsovereenkomst. Dit webinar is te bekijken via de link hierboven en duurt 35 minuten.

Vaak gevraagd: kun je wel flexibel werken met eigen personeel?

Als agrarisch ondernemer heeft u met veel factoren te maken die uw planning kunnen beïnvloeden. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met seizoenen, het weer, ontwikkelingen in de afzet etc. Dit vraagt een flexibeler inzet van menskracht dan in bijvoorbeeld een paperclipfabriek. Bij het opstellen / afspreken van cao’s is daar ook op ingespeeld. Lees hier meer over op de pagina over uw cao, klik hier.

 

Werken met arbeidsmigranten

Vraag: Mijn buitenlandse werknemers willen graag hard werken in de periode dat ze hier zijn maar willen ook graag voor een wat langere periode “naar huis” kunnen. Wat zijn de mogelijkheden om uren te compenseren?

Antwoord: De agrarische cao’s zijn ingericht op het flexibel inzetten van personeel. Het is mogelijk om overuren in een rustigere periode te compenseren. Daarnaast kan de werknemer onbetaald verlof aanvragen als hij langer naar huis wil. Lees hier verder.

Calamiteiten

Vraag: Stel dat ik te maken krijg met een calamiteit zoals een dierziekte, hagelschade, brand of een crisis in de afzet van producten zoals bij fipronil. Wat zijn mijn rechten en plichten als er in deze situaties ineens veel minder werk is?

Antwoord: In eerste instantie kunt u proberen om deze periode te compenseren met eerder gemaakte overuren. Mochten de gevolgen van de calamiteit toch groter blijken, dan kunt u mogelijk werktijdverkorting aanvragen voor uw personeel. Lees hier verder.

Perioden zonder werk

Vraag: Op mijn bedrijf heb ik soms “slappe perioden” met weinig werk. Kan ik sturen op verminderde inzet van mijn werknemers in deze periode? Kan ik ze in die perioden korter laten werken?

Antwoord: In de agrarische sector is het gebruikelijk dat er perioden met weinig werkaanbod zijn. Agrarische cao’s zijn hier dan ook op ingericht. Zo kunt u een werknemer een bepaalde periode per jaar minder of helemaal niet inplannen. Lees hier verder.

 

 

Perioden met heel veel werk

Vraag: In sommige perioden heb ik zoveel werk dat het niet alleen binnen de normale arbeidsuren gedaan kan worden. In hoeverre kan ik werknemers verplichten om dan over te werken? En hoe zit het dan met betaling van die overuren?

Antwoord: In een drukke periode kunt u in het kader van goed werknemerschap van uw werknemers verwachten dat ze overwerken. Werknemers moeten hiertoe bereid zijn indien u een goede reden heeft om ze te vragen om over te werken.  Lees hier verder.

Welke arbeidsovereenkomst in welke situatie?

Een aantal handvatten:

  • Wilt u een medewerker langere tijd inzetten en binden aan uw bedrijf? Kies dan voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Heeft u tijdelijk werk, zoals bijvoorbeeld seizoenwerk voor 6 maanden? Kies dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
  • Kunt u vooraf niet inschatten hoeveel een werknemer zal gaan werken? U kunt dan denken aan het afsluiten van een oproepovereenkomst.
  • Wilt u medewerkers inzetten tijdens een korte periode van maximaal 8 aaneengesloten weken? Voor werknemers in de Open Teelten en Glastuinbouw sector kan dan gebruik gemaakt worden van de regeling piekarbeid. Hier is een speciale arbeidsovereenkomst voor ontwikkelt.
  • Bent u werkgever in de Open Teelten sector? En wilt u een medewerker maximaal zes maanden inzetten als seizoenarbeider? Gebruik dan de speciale arbeidsovereenkomst voor het toepassen van deze regeling.
  • Wilt u met scholieren gaan werken? Ook hiervoor moet een arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Kies bijvoorbeeld voor een contract voor bepaalde tijd met een klein aantal vaste uren of een oproepcontract wanneer het aantal te werken uren heel onzeker is.
  • Ook buitenlandse werknemers dienen een arbeidsovereenkomst te krijgen. Voor hen gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor inwoners van Nederland.

Zoals u kunt zien zijn er een heleboel mogelijkheden. Laat u goed informeren voordat u met een medewerker aan de slag gaat om te bepalen welke arbeidsovereenkomst het meest geschikt is. De Werkgeverslijn kan u hierbij adviseren! Neem contact met ons op via 088 – 888 66 88.

Direct downloaden! 

Tip! Wist u dat wij van al onze modelovereenkomsten ook een vertaling hebben? Bijvoorbeeld in het Engels en Pools en voor een aantal sectoren ook in het Roemeens en Bulgaars.