ZZP – Thema van de maand mei

Laatste update: 8 december 2020, 11:39

Werken met zzp’ers

Wilt u voor een specifieke opdracht op uw bedrijf een zzp’er inschakelen?  Op deze themapagina vindt u alle relevante informatie over werken met zzp’ers. Bekijk de modelovereenkomst voor werken met zzp’ers, het stappenplan, de veelgestelde vragen over dit onderwerp en filmpjes van de Belastingdienst op deze pagina. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via info@werkgeverslijn.nl of 088 – 888 66 88.

Wat is een zzp’er?

Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is een begrip dat gebruikt wordt in de volksmond, door de Nederlandse Belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Het is geen echte ondernemingsvorm. Het gaat hier om een ondernemer die geen personeel in dienst heeft en voor eigen rekening en risico arbeid aanbiedt. Een andere term is freelancer.

De zzp’er is zelfstandig in die zin dat de zzp’er geen arbeidsovereenkomst heeft. In de agrarische sector wordt relatief veel met deze vorm gewerkt, enerzijds doordat agrarische ondernemers zzp’ers inhuren, anderzijds doordat zij zichzelf in rustige perioden verhuren als zzp’er.

Wet DBA

Als u een zzp’er in wilt huren voor een klus, dan is het van belang dat u er zeker van bent dat het op een zelfstandige ondernemer gaat, en dat er geen verkapt dienstverband ontstaat. Voorheen gaf een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hier zekerheid over, maar per 1 mei 2016 is deze afgeschaft. Sindsdien is de wet DBA in werking getreden (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Met de komst van deze wet is er niet meer één document waarmee de opdrachtnemer kan verklaren dat hij door de Belastingdienst als zzp’er wordt gezien.

Daarvoor in de plaats moeten u en uw opdrachtnemer bij iedere arbeidsrelatie die zij aangaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Om hierover maximale zekerheid te geven zijn er modelovereenkomsten ontwikkeld die zijn beoordeeld door de Belastingdienst. Hiermee kunt  u schriftelijk overeenkomen dat er wat u en uw  en opdrachtnemer betreft sprake is van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie en dat een dienstverband is uitgesloten. In de praktijk moet vervolgens ook volgens deze overeenkomst worden gewerkt.

Pilot webmodule per 11 januari 2021

[Update 8-12-2020] Omdat de wet DBA niet aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt blijkt te voldoen, wordt er door de overheid gesleuteld aan een nieuw instrument die werkgevers en zzp’ers meer duidelijkheid en zekerheid zou moeten geven. In dit artikel leest u mer over de webmodule en bijbehorende pilot.

Wat is een redelijk tarief?

Als u een opdracht geeft aan een ZZP’er wilt u deze een redelijk tarief betalen. Het tarief wordt uiteraard mede bepaald door de markt; de ZZP’er is ondernemer en wil graag wat verdienen. U zoekt aan de andere kant naar een zo goed mogelijke invulling van het werk dat gedaan moet worden en wil dit wellicht afzetten tegen andere mogelijkheden om het werk uitgevoerd te kunnen krijgen. Om in te kunnen schatten wat een redelijk tarief is, kunt u de hoogte van het tarief koppelen aan de kosten die de ZZP’er moet maken om voor u te werken. Lees meer over redelijke tarieven voor zzp’ers op deze pagina.

Modelovereenkomst zzp

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor het inschakelen van zzp’ers op land- en tuinbouwbedrijven. Door gebruik te maken van deze modelovereenkomst én te werken volgens de afspraken uit de modelovereenkomst heeft u vooraf zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De modelovereenkomst download u hier.

 

Stappenplan werken met zzp’ers

Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp’er wilt inschakelen en heeft u een zzp’er gevonden? Bekijk in het stappenplan hoe u de modelovereenkomst voor werken met zzp’ers kunt gebruiken. Download het stappenplan hier.

Veelgestelde vragen

In onze rubriek veelgestelde vragen vindt u een aantal vragen die we vaker van ondernemers krijgen over het werken met zzp’ers. Wanneer is er sprake van zzp? Welke risico’s loop ik als ondernemer? En welke modelovereenkomst kan ik gebruiken?  Lees de antwoorden hier op deze (en meer) veelgestelde vragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Voor specifieke vragen over uw situatie kunt u ook contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via het telefoonnummer 088 – 888 66 88 of per mail via info@werkgeverslijn.nl.