Zorgen over tekort aan werknemers in de agrarische sector

Appels wassen

‘Wie helpt de oogst binnenhalen en het varken verwaarden?’ kopt de Nieuwe Oogst afgelopen zaterdag. Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid  van voldoende personeel het komende oogstseizoen.

Jacqueline Kroon, beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland, geeft in het artikel in de Nieuwe Oogst aan dat de gevolgen verstrekkend kunnen zijn. Wanneer er geen personeel is kunnen oogsten verloren gaan. ‘Zelfs de voedselvoorziening zou weleens in het gedrang kunnen raken.’ Maar ook vanuit vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, bollenteelt, slachterijen en vleesverwerkers klinkt zorg door over krapte op de arbeidsmarkt.

Om over voldoende menskracht te beschikken, willen de land- en tuinbouworganisaties werven buiten de lidstaten van de Europese Unie. Maar de kans op instroom uit niet-EU-landen lijkt klein. In een Tweede Kamerdebat bleek dat de meeste partijen in de Tweede Kamer niet achter het voorstel staan. Zij zien meer kansen in het vergroten van het aanbod van werknemers door mensen die nu niet werken aan een baan te helpen.

Het gehele arbeidsvoorwaardenpakket moet aantrekkelijk zijn om werknemers te vinden voor oogst- en jaarrondwerk in de land- en tuinbouw. Dat betekent onder meer correcte betaling, zorgen voor een prettige werksfeer en passende huisvesting. ‘Het zijn soms kleine dingen die bepalend zijn of mensen voor je blijven werken’, zegt Eric Douma, LTO-portefeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs. ‘Een werkgever die een beetje Pools leert, kweekt veel goodwill. Het ontzorgen van werknemers kan ook heel belangrijk zijn. Ga je naast ze staan of laat je ze zwemmen? Het gaat eigenlijk vooral om goed werkgeverschap.’

Bron: lees het volledige artikel op de website van Nieuwe Oogst