Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

werkgever pluimvee

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met ingang van 9 september 2023 .

Dit besluit, gepubliceerd in de Staatscourant op 8 september 2023, omvat algemeen verbindend verklaring (AVV) tussen werkgevers en vakbonden namelijk;
De aanpassing van de loontabellen per 1 juli 2023 naar aanleiding van de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023.

Hierdoor gelden deze wijzigingen in de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.