Wijzigingen cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen in de cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard. De algemeen verbindend verklaring is op 27 maart 2024 in werking getreden. 

Hierdoor gelden deze wijzigingen in de cao Open Teelten voor alle werkgevers en werknemers, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie. De wijziging heeft onder andere betrekking op de loontabel. Deze is aangepast omdat het Wettelijke minimum (uurloon) is verhoogd per 1 januari. Het bericht is terug te lezen op officielebekendmakingen.nl

Gerelateerde berichten

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.