Wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht per 1 juli 2021

Glastuinbouw

Heeft een werknemer twaalf maanden bij jou gewerkt als oproepkracht? Dan ben je sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 verplicht hem na deze 12 maanden een schriftelijk aanbod voor een vast aantal uren te doen.

Per 1 juli 2021 komt er op twee punten een wijziging in die regeling:

  • De werknemer moet het aanbod voor een vaste arbeidsomvang vanaf 1 juli 2021 binnen één maand accepteren.
  • Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst (uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd). Eerder mag wel, maar later niet meer.

 Voorbeeld: als een oproepkracht sinds 1 augustus 2020 een oproepovereenkomst heeft, dan dient de werkgever uiterlijk 1 september 2021 een aanbod te hebben gedaan voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren per periode. De oproepkracht die dit aanbod wil aanvaarden (er zijn oproepkrachten die daar geen belang bij hebben), moet dit uiterlijk 1 oktober 2021 hebben gedaan. Het vaste aantal uren dient dan uiterlijk 1 oktober 2021 in te gaan.

Voorbeeldbrief en meer informatie

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een voorbeeldbrief voor werkgevers ontworpen waarmee jij jouw oproepkracht een aanbod voor vaste arbeidsomvang kunt doen. Kijk voor meer informatie over het werken met oproepkrachten op www.werkgeverslijn.nl/oproepkrachten.