Wijs jouw werknemer op energietoeslag

Kersen plukken

Door de sterke stijging van de energiekosten komen ook werknemers soms financieel ‘knel’. Huishoudens met een netto maandinkomen van minder dan € 1.310,05 (alleenstaand) of € 1.871,50 (samenwonend) komen mogelijk in aanmerking voor een energietoeslag. Deze toeslag helpt huishoudens met de stijgende energierekening. De energietoeslag is beschikbaar voor ongeveer 850.000 huishoudens. Een deel van de werknemers in onze sector komt hiervoor in aanmerking. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kindertoeslag en bedraagt ongeveer € 800,-. De energietoeslag kan worden aangevraagd bij de gemeente. Ons advies is om deze regeling bij jouw werknemers met een dergelijk inkomen onder de aandacht te brengen. Verwijs ze naar de gemeente om een aanvraag in te dienen of help ze daarbij. 

De overheid heeft de gemeenten richtlijnen gegeven voor de uitvoering van de energietoeslag. Maar de gemeente bepaalt; uitvoering kan dus per gemeente verschillen. De gemeente bepaalt wie de energietoeslag kan krijgen; Veel gemeenten eisen dat de persoon die de energietoeslag krijgt, de hoofdbewoner is van het adres. Ook bepaalt de gemeente naar welke inkomensperiode gekeken wordt en of vermogen meetelt. Zie ook deze website van de Rijksoverheid.

Ook de inkomensgrenzen verschillen per gemeente. De landelijke richtlijn van de overheid is om mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag. Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum is hangt af van de leeftijd en de leefsituatie. Je vindt de bedragen hier.