Wetsvoorstel om lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen naar de Tweede Kamer

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 27 oktober een wetsvoorstel verstuurd naar de Tweede Kamer om het lage-inkomens voordeel af te schaffen. Het besluit om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen was al opgenomen in het coalitieakkoord maar nog niet in wetgeving omgezet. De regeling, die een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers biedt, is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (2017) en bedoelt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een laag inkomen, ouderen met een uitkering en mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. Uit een effectevaluatie (2019) blijkt echter dat het LIV maar beperkt bijdraagt aan het stimuleren van werkgevers om mensen met een laag inkomen in dienst te nemen en te houden.

In het wetsvoorstel worden daarnaast de criteria van het loonkostenvoordeel voor herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap juist verruimd. Deze verruiming betekent dat je als werkgever sneller in aanmerking kunt komen voor loonkostenvoordeel wanneer je werknemers met een arbeidshandicap in eigen functie of elders in het bedrijf herplaatst.

Bron: Rijksoverheid