Wet bescherming klokkenluiders ook van kracht voor middelgrote werkgevers vanaf 17 december 2023

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders ingegaan. De wet komt in plaats van de oude wet Huis voor Klokkenluiders die in 2016 van start ging. De wet moet ervoor zorgen dat mensen die melding doen van (ernstige) misstanden binnen organisaties, beter worden geholpen en beschermd. Je was bijvoorbeeld al verplicht een interne meldprocedure te hebben als je minstens 50 werknemers had.  Maar de nieuwe wet is uitgebreider en gaat bijvoorbeeld ook gelden voor uitzendkrachten en stagairs (als zij tenminste een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden). En als klokkenluiders aangeven dat zij nadeel hebben ondervonden bij hun werkgever van hun melding, dan moet de werkgever aantonen dat niet zo is.

Werkgevers in de private sector waar minimaal 250 werknemers werken zijn nu al verplicht een interne meldprocedure te hebben die voldoet aan de nieuwe regels van de Wet bescherming klokkenluiders. Werkgevers in de private sector waar tussen de 50 en 249 werknemers werken zijn per 17 december 2023 verplicht om aan de nieuwe regels te voldoen.
Heb je minder dan 50 werknemers in dienst dan ben je wettelijk niet verplicht een interne meldprocedure te hebben maar dat mag natuurlijk wel.

Hieronder een aantal van de nieuwe eisen uit de Klokkenluidersregeling;
– Je moet al je werknemers schriftelijk (mag ook via mail) op de hoogte stellen over de interne meldprocedure
– Werknemers moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging krijgen
– Binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging moet je informatie geven over de opvolging van de melding
– Er gelden regels voor geheimhouding en het registeren van de melding

Meer informatie over de wet en een uitgebreid overzicht van de nieuwe eisen, vind je hier.
Een overzicht van de verschillen tussen de oude en nieuwe klokkenluidersregeling vind je hier.

Plantum heeft hiervoor een geüpdatet modelreglement beschikbaar. Dit modelreglement vind je hier.

Bron: Rijksoverheid

Update:

-Plantum heeft hiervoor een geüpdatet modelreglement beschikbaar. Dit modelreglement vind je hier.
-Zie hieronder de animatie van de Rijksoverheid