Werkgeversjournaals

Laatste update: 17 mei 2022, 08:55

Werkgeversjournaal terugkijken 📺

Op deze pagina vind je alle Werkgeversjournaals. We nemen elke maand een journaal op. In de afleveringen komen actualiteiten aanbod en lichten we het thema van de maand verder toe. Maar mocht je suggesties hebben voor onderwerpen laat het ons dan vooral weten via info@werkgeverslijn.nl.

#12 Werkgeversjournaal mei

Dit Werkgeversjournaal gaat over aanvragen voor subsidie via Colland Arbeidsmarkt, de Week van de Huisvesting en over arbeidstijden. De veelgestelde vraag gaat over of je gebruik van een telefoon op de werkvloer mag verbieden. Het journaal wordt afgesloten met informatie over veiligheid op het erf.

Presentatie: Marco Bellekom (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Sprekers: Diana Eleveld (Werkgeverslijn land- en tuinbouw).

#11 Werkgeversjournaal april

Dit Werkgeversjournaal gaat over werken met Oekraïners, het aanvragen van een BSN en de toeslagen voor het werken op feestdagen. Het thema boeien en binden wordt uitgelicht en de veelgestelde vraag gaat over het voorkomen van een overschot aan vakantiedagen.

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Sprekers: Eric Douma (LTO Nederland) en Marco Bellekom (Werkgeverslijn land- en tuinbouw).

#10 Werkgeversjournaal maart

Dit journaal gaat over het eindbod van de cao Productiegerichte Dierhouderij en over A1-verloning. De veelgestelde vraag gaat over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Ook hoor je meer over onze werkgeversbijeenkomsten op 10 en 15 maart.

Presentatie: Marco Bellekom (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Sprekers: Steve Fok (LTO Nederland) en Diana Eleveld (Werkgeverslijn land- en tuinbouw).

#9 Werkgeversjournaal februari

Het eerste Werkgeversjournaal van 2022 staat weer online! Met nieuws over de cao Glastuinbouw en de afspraken van de cafetariaregeling. Het thema inspecties wordt uitgelicht en de veelgestelde vraag van deze keer gaat over zzp.

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).

#8 Werkgeversjournaal december

In dit laatste werkgeversjournaal van 2021 blikken we terug op het jaar. Er is weer veel gebeurd voor agrarisch werkgevers. We bespreken vijf onderwerpen die dit jaar veel impact hadden: corona, internationale werknemers, cao’s, krapte op de arbeidsmarkt en inspecties.

Presentatie: Maartje Jager en Diana Eleveld (adviseurs Werkgeverslijn land- en tuinbouw).

#7 Werkgeversjournaal november

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan doorbetaald ouderschapsverlof en de modelovereenkomst voor zzp’ers. Het thema van de maand is krapte op de arbeidsmarkt. Onze veelgestelde vraag gaat loonsverhogingen per 1 januari aanstaande.

Presentatie: Maartje Jager (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Sprekers: Henri Huetink (Huetink Lemelerveld) en Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).

#6 Werkgeversjournaal oktober

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan de huisvesting van internationale werknemers, de eindafrekening van het jaarurenmodel en het motiveren van medewerkers. Onze veelgestelde vraag gaat over geboorteverlof. Deze uitzending sluiten we af met een inspirerende vacaturetekst.

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Spreker: Maartje Jager (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Met dank aan Streekregio Omroep West voor de beelden van de reportage over huisvesting.

#5 Werkgeversjournaal september

In dit werkgeversjournaal besteden we aandacht aan de gewijzigde looncijfers van de cao Open Teelten en het corona-steunpakket. Robert Soestman vertelt meer over het werk van de scholingsadviseurs in de agrarische sector en het belang van een leven lang ontwikkelen. We sluiten het journaal af met een vraag & antwoord over oproepkrachten.

Presentatie: Maartje Jager (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).
Sprekers: Steve Fok (LTO Nederland), Robert Soesman (Talentboom) en Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw).

#4 Werkgeversjournaal juli

In dit werkgeversjournaal hebben we het over het verkrijgen van een BSN bij inschrijving RNI en de aankondigde inspecties in de glastuinbouw sector. er is aandacht voor het vaccineren van internationale werknemers met tips en een verhaal van een collega werkgever hoe je hiermee om kunt gaan in de praktijk. De Colland subsidieregelingen zijn het thema van de maand en we geven antwoord op de vraag wat er gebeurd met verlofdagen als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie.

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)
Sprekers: Malgorzata Bos-Karczewska (Polonia.nl) en Marco Bellekom (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)

#3 Werkgeversjournaal juni

In dit werkgeversjournaal is er aandacht voor de subsidieregeling praktijkleren, de verhoging van het minimumloon per 1 juli en de quarantaineplicht. Vervolgens geven wij aandacht aan het thema van de maand juni: vaccineren van internationale werknemers en beantwoorden we de vraag welk loon 13- en 14-jarige werknemers moeten ontvangen. We sluiten af met inspirerende voorbeelden van goed werkgeverschap in onze sector.

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)
Sprekers: Maartje Jager (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)

#2 Werkgeversjournaal mei

In het tweede journaal staat de Werkgeverslijn samen met melkveehouder Wilco Brouwer de Koning (melkveehouder) stil bij de RIE. Daarna praat Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) ons bij over het Masterplan voor internationale werknemers. Vervolgens geven wij aandacht aan het thema van de maand mei: werken met jongeren. We sluiten af met een tip over video’s van kasgroeit.nl.

Presentatie: Maartje de Jager (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)
Sprekers: Wilco Brouwer de Koning (melkveehouder), Peter Loef (beleidsadviseur LTO Nederland) en Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)

#1 Werkgeversjournaal april

In het eerste journaal staat de Werkgeverslijn stil bij de nieuwe cao Open Teelten en wordt er aandacht besteed aan het thema arbeidsduur. Diana neemt ondernemers mee in regels omtrent feestdagen en Marco, adviseur bij de Werkgeverslijn, vliegt de uitzending in en geeft antwoord op de vraag: “Kan een piekarbeider langer dan acht weken bij mij werken?”

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)
Sprekers: Steve Fok (beleidsadviseur LTO Nederland) en Marco Bellekom (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw)